دانلود سوالات کنکور ۱۴۰۰

دانلود سوالات  کنکور  تجربی ۱۴۰۰

دفترچه عمومی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Tajresize1400/211-A.pdf

دفترچه اختصاصی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Tajresize1400/221-A.pdf

دفترچه بهیاری

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Tajresize1400/241-A.pdf

دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Tajresize1400/231-A.pdf

 

دانلود سوالات کنکور  انسانی ۱۴۰۰

دفترچه عمومی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Ensani/311-A.pdf

دفترچه اختصاصی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Ensani/321-A.pdf

دفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Ensani/312-A.pdf

دفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Ensani/322-A.pdf

دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Ensani/331-A.pdf

دانلود سوالات  کنکور  ریاضی ۱۴۰۰

دفترچه عمومی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/riyazi/111-A.pdf

دفترچه اختصاصی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/riyazi/121-A.pdf

دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/riyazi/131-A.pdf

دانلود سوالات کنکور  هنر ۱۴۰۰

دفترچه عمومی

http://www6.sanjesh.org/Download/1400/Sar1400Q/honar/411-A.pdf

دفترچه اختصاصی

http://www6.sanjesh.org/Download/1400/Sar1400Q/honar/421-A.pdf

دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی

http://www6.sanjesh.org/Download/1400/Sar1400Q/honar/431-A.pdf

دانلود سوالات  کنکور  زبان ۱۴۰۰

دفترچه عمومی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Zaban/511-A.pdf

دفترچه اختصاصی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Zaban/521-A.pdf

دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Zaban/531-A.pdf

دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه

http://www6.sanjesh.org/download/1400/Sar1400Q/Zaban/522-A.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *