سایت در حال بارگذاری است ...

بارم بندی امتحانات نهایی انسانی

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال دوازدهم رشته انسانی

سلام به بچه های گل اینستا کنکوری ما تو این مقاله بارم بندی دروس رشته انسانی برای امتحانات سال دوازدهم رو براتون آماده کردیم ، اگر میخواید نمره خوبی بگیرید و به راحتی امتحانات رو پاس کنید پس حتما به بارم ها دقت کنید و بر اون اساس مطالعه داشته باشید.

دوستان دقت کنید که نمرات برای نیمه دوم و بارم بندی امتحانات نهایی است.

بارم بندی درس ریاضی رشته انسانی

درس ریاضی و آمار نظام جدید، ۳ فصل داره که به تفکیک براتون نوشتیم هر فصل چقدر نمره داره و فصل سوم برای نیمه دوم هستش که البته بارم بیشتری هم به نسبت سایر فصول داره .

فصل اول : پنج نمره

فصل دوم : پنج و نیم نمره

فصل سوم : نه و نیم نمره

ریاضی و آمار 3
ریاضی و آمار ۳

بارم بندی فلسفه رشته انسانی

بارم بندی فلسفه:

فصل اول : هستی و چستی ۱ نمره

فصل دوم : جهان ممکنات ۱ نمره

فصل سوم : جهان علی و معلولی ۱٫۵ نمره

فصل چهارم : کدام تصویر از جهان ۱ نمره

فصل پنجم : خدا در فلسفه ۱ ۱٫۵ نمره

فصل ششم : خدا در فلسفه ۲ ۱ نمره

فصل هفتم : عقل در فلسفه ۱ ۳ نمره

فصل هشتم : عقل در فلسفه ۲ ۳ نمره

فصل نهم : آغاز فلسفه در جهان اسلام ۱ ۲ نمره

فصل دهم : آغاز فلسفه در جهان اسلام ۲ ۲ نمره

فصل یازدهم : دوران معاصر ۳ نمره

اینستا کنکوریا تا پایان فصل ششم برای نیمه اول و ترم یک هستش و بعد از فصل ششم مباحث ترم دوم شروع میشه که بیشتر در امتحانات نهایی ازش سوال میاد .

فلسفه 2
فلسفه ۲

بارم بندی تاریخ ایران و جهان معاصر ۳

درس اول و دوم : یک نمره

درس سوم و چهارم : ۲ نمره

درس پنجم و ششم : دو نمره

درس هفتم : ۲ نمره

درس هشتم : ۳ نمره

درس نهم : ۳ نمره

درس دهم : ۲ نمره

درس یازدهم : ۲ نمره

درس دوازدهم : ۲ نمره

تاریخ 3
تاریخ ۳

درس تاریخ تا پایان درس ششم شامل ترم اول هستش و اگر دقت کنید یکسری دروس به این صورت هستش که دوتا درس باهم یه نمره خاصی دارن که دقیقا مشخص نیست از هرکدوم از این دروس چند نمره سوال بیاد . ممکنه نمرات تقسیم بشن یا حتی فقط از یه درس همه بارم ها رو سوال بدن .

بارم بندی دین و زندگی ۳ رشته انسانی

درس ۱ تا ۷ : ۷ نمره

درس ۸ و ۹ : ۵ نمره

درس ۱۰ و ۱۱ : ۲ نمره

درس ۱۲ و ۱۳ : ۶ نمره

بچه ها برای درس دینی نوبت اول ۴ نمره هم برای قرایت در نظر گرفته شده که برای نوبت دوم برای قرایت بارمی در نظر گرفته نشده است .

دین و زندگی 3
دین و زندگی ۳

بارم بندی نگارش ۳

بازشناسی : دو نمره

تولید متن : چهارده نمره

سازه های نوشتاری : چهار نمره

نگارش 3
نگارش ۳

دوستان بارم بندی این درس به صورت موضوعی قرار داده شده که هم در نیم ترم اول و هم دوم از این موضوعات سوال طرح میشود.

برای اطلاع از نحوه محاسبه معدل نهایی کلیک کنید.

بارم بندی علوم وفنون ادبی ۳

نیمه اول کتاب شامل شش درس اول میشه و نیمه دوم کتاب از درس هفتم تا آخر کتاب هست. مقصود از نقد و ترکیب ظم و نثر ، آوردن متنی از کتاب و طرح چند سوال از محتوای اون هست . بارم بندی و نحوه سوالات این درس هم موضوعی است و شامل ۴ فصل می باشد.بارم بندی امتحانات نهایی انسانی

تاریخ ادبیات ۲ نمره

سبک شناسی ۲ نمره

موسیقی شعر ۶ نمره

زیبایی شناسی ۶ نمره

نقد و تحلیل نظم و نتر ۴ نمزه

علوم وفنون ادبی 3
علوم وفنون ادبی ۳

بارم بندی زبان انگلیسی ۳

بارم بندی آزمون نهایی نیمه دوم از ۴۰ نمره و به شرح زیر است :

بارم بندی موضوعی زبان انگلیسی سه :

مهارت لیسنینگ ۱۲ نمره

مهارت ریدینگ ۸ نمره

مهارت رایتینک ۸ نمره

مهارت واژگان ۶نمره

مهارت گرامر ۶ نمره

کتاب زبان 3
کتاب زبان ۳

بارم بندی عربی زبان قرآن ۳

دوستان گل درس اول و دوم و سوم عربی برای نیمه اول و باقی دروس برای نیمه دوم کتاب هستش اما موقع امتحان نهایی از نیمه اول سوالات کمتری میاد ولی در هر صورت جز امتحان نهایی هست و بارم بندی که ما براتون در نظر گرفتیم کاملا به صورت موضوعی و کاربردی هستش .

بارم بندی موضوعی نیمه اول

مهارت واژه شناسی ( نوشتن معنای فارسی به عربی و عربی به فارسی کلمات ، مترادف ها و متضاد ها ، تشخیص کلمه نا هماهنگ از نظر معنی) ۲ نمره

مهارت ترجمه به فارسی ( ترجمه جملات کتاب و متن ها از عربی به فارسی ، ترجمه درست یک جمله دارای نفی جنس ، ترجمه درست جملات دارای حروف مشبه ، ترجمه درست جملات دارای قید حالت ، ترجمه درست جملات دارای اسلوب حصر و استثنا ، انتخاب ترجمه درست از بین ۲ گزینه ، تکمیل ترجمه ناقص ) ۹ نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( ترجمه دقیق انواع افعال ، تشخیص و انتخاب افعال مناسب بر حسب نیاز جمله ، تشخیص لای نفی جنس ، تشخیص حروف مشبه ، تشخیص محل اعراب در جملات ساده ، تشخیص انواع اسم ) ۷ نمره

مهارت درک و فهم ( سوال جورکردنی ستونی از مفهوم واژگان ،درک مطلب و سوالاتی در رابطه با متن ) ۲ نمره

بارم بندی موضوعی نیمه دوم

مهارت واژه شناسی ( نوشتن معنای فارسی به عربی و عربی به فارسی کلمات ، مترادف ها و متضاد ها ، تشخیص کلمه نا هماهنگ از نظر معنی، نوشتن جمع مکسر و مفرد کامات داخل کتاب ) ۲ نمره

مهارت ترجمه به فارسی ( ترجمه جملات کتاب و متن ها از عربی به فارسی ، ترجمه درست یک جمله دارای نفی جنس ، ترجمه درست جملات دارای حروف مشبه ، ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تاکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی ، ترجمه درست جملات دارای قید حالت ، ترجمه درست جملات دارای اسلوب حصر و استثنا ، ترجمه درست اسلوب ندا ، انتخاب ترجمه درست از بین ۲ گزینه ، تکمیل ترجمه ناقص ) ۹ نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( ترجمه دقیق انواع افعال از نظر زمان و تشخیص نون وقایه ، ترجمه درست افعال لازم و متعدی ، ترجمه درست انواع فعل شرط و جواب شرط ، تشخیص محل اعراب در جملات ساده ، تحلیل صرفی ، تشخیص انواع اسم ) ۷ نمره

مهارت درک و فهم ( سوال جورکردنی ستونی از مفهوم واژگان ، درک مطلب ) ۲ نمره

عربی 3
عربی ۳

برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام در امتحانات ترمیم معدل نهایی کلیک کنید.

بارم بندی جغرافیا ۳

بچه ها درس جغرافیا ۳ یکمی مفهومی تر و متفاوت تر از جغرافیا های پایه دهم و یازدهم هستش و خیلی مطالبش شبیه جغرافیاهای گذشتتون نیس پس این درس مفمومی رو از اول سال براش وقت بزارید و حتی برای موفقیت تو امتحانات نهایی هم از تست نگذرید و از این درس حتما تست بزنید در ضمن برای امتحان نیمه دوم ۵ نمره از مباحث نیمه اول هم سوال میاد.

فصل اول : یک و نیم نمره

فصل دوم : یک و نیم نمره

مهارت های جغرافیایی ۱ : نیم نمره

فصل سوم : یک و نیم نمره

فصل چهارم : سه نمره

مهارت های جغرافیایی ۲ : ۲ نمره

فصل پنج : پنج نمره

فصل شش : چهار نمره

مهارت های جغرافیایی ۳ : ۱ نمره

جغرافیا 3
جغرافیا ۳

بارم بندی جامعه شناسی ۳

درس جامعه شناسی دوازدهم جمع بندی از جامعه ۱ و ۲ هستش یعنی کامل ترین کتاب جامعه است و همچنین سنگین ترین مطالب رو هم داره که خیلی هم از این کتاب تست میاد که اکثرا ترکیبی بین جامعه ۱ و ۲ هستش.

نیمه اول کتاب که شامل درس ۱ تا ۶ : ۵ نمره

درس ششم : سه نمره

درس هفتم : سه نمره

درس هشتم : سه نمره

درس نهم : سه نمره

درس دهم : سه نمره

جامعه 3
جامعه ۳

بارم بندی امتحانات نهایی رشته انسانی

با امتیاز دهی ما را در کیفیت مطالب یاری کنید

مهندس جمالی

235 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...