محاسبه معدل و ضرایب دروس نهایی
محاسبه معدل و ضرایب دروس نهایی

محاسبه معدل و ضرایب دروس نهایی

 محاسبه معدل نهایی

مرحله اول: محاسبه نمره هر درس

هر دانش آموز از اول سال تحصیلی تا آخر سال تحصیلی ۴ نمره برای هر درس در کارنامه ثبت می شود و هر کدام دارای ضریب می باشند که عبارت است از:

۱- نمره مستمر اول : ضریب ۱

۲- نمره پایانی اول( امتحانات دی ماه) : ضریب ۲

۳- نمره مستمر دوم : ضریب ۱

۴- نمره پایانی دوم ( امتحانات خردادماه ) : ضریب ۶

در آخر سال این نمرات با هم جمع می شود و تقسیم بر ۱۰ می شوند و نمره حاصله به عنوان نمره نهایی آن درس در کارنامه ثبت می شود و  این نمره قبولی و یا تجدیدی فرد را در آن درس مشخص می کند.

برای مثال : نمرات درس ریاضی یک دانش آموز در طول سال تحصیلی و شیوه محاسبه آن را عنوان می کنیم:

نمره مستمر اول : ۱۷ :        ۱۷=۱×۱۷

نمره پایانی اول(دی ماه): ۱۶  :       ۳۲=۲×۱۶

نمره مستمر دوم: ۱۸ :       ۱۸=۱×۱۸

نمره پایانی دوم(خرداد ماه): ۱۴ :    ۸۴=۶×۱۴

نمره پایانی:

۱۵۱ =۸۴+۱۸+۱۶+۱۷

که بر ۱۰ (جمع کل ضرایب) تقسیم می کنیم و نمره پایانی(سالانه) ۱۵ می شود

مرحله دوم: محاسبه معدل

در دوره دبیرستان هر درس بر اساس واحد مشخص شده است به عنوان مثال در اول دبیرستان ریاضی ۴ واحد و ادبیات فارسی ۲ واحد می باشد. نمره بدست آمده(مرحله اول ) را در تعداد واحد ضرب کنید. فرض کنید نمره ریاضی ۱۵ شد در ۴ واحد ضرب که نمره ۶۰ بدست می اید در نهایت بر تعداد واحد سال تحصیلی که در پایین کارنامه نوشته شده تقسیم کنید و معدل کل بدست می اید

 ضرایب دروس در محاسبه معدل:

ضرایب دروس برای رشته ریاضی:

تعلیمات دینی ۳

۲

عربی ۳

۲

فارسی ۳

۲

زبان خارجی ۳

۴


ریاضیات گسسته
۲

فیزیک ۳

۴

شیمی ۳

۴

حسابان ۲

۳

سلامت و بهداشت

۲

هندسه ۳

۲


علوم اجتماعی
۲
ضرایب رشته ریاضی

ضرایب دروس برای رشته تجربی:

تعلیمات دینی ۳

۲
عربی ۳

۲


فارسی ۳

۲

زبان خارجی ۳

۴

سلامت و بهداشت

۲

فیزیک ۳

۳

شیمی ۳

۴

زیست ۳

۴

علوم اجتماعی

۲

ریاضی ۳

۴

ضرایب رشته تجربی

ضرایب دروس برای رشته انسانی:

تعلیمات دینی ۳

۴

عربی ۳

۲

فارسی ۳

۲

زبان خارجی ۳

۴
سلامت و بهداشت

۲

ریاضی و آمار ۳

۲
جامعه شناسی ۳

۳


جغرافیا ۳

۲

فلسفه ۲

۲
تاریخ ۳

۲

علوم و فنون ادبی ۳

۲

ضرایب رشته انسانی

میخوای بدونی ضرایب دروس عمومی تو کنکور سراسری چنده ؟ پس کلیک کن و مقالشو بخون .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *