بارم بندی

بارم بندی امتحانات نهایی رشته ریاضی

جدیدترین مطالب سایت

کانال تلگرام ما

بارم بندی امتحانات نهایی رشته ریاضی

در این مطلب بارم بندی امتحانات نهایی ریاضی رو به صورت درس به درس براتون آوردیم. خیلی از شما دانش‌آموزها نمیدونید که برای امتحانات نهایی تا چه حد باید آماده باشید و از هر درس چقدر مطالعه کنید تا بتونید نمره قبولی رو کسب کنید. خوب ما تا حدودی کار شما رو راحت کردیم چون این مطلب به صورت جامع این اطلاعات مفید رو دراختیارتون قرار میده. پس تا انتها مطالعه کنید و نکات مهم رو یه جایی برای خودتون یادداشت کنید.

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

بارم بندی پایه دوازدهم رشته ریاضی رو به صورت درس به درس براتون قرار دادیم. این بارم بندی، بر اساس اعلامی آموزش و پرورش برای امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی نوشته شده و بارم بندی ترم اول رو شامل نمیشه.

بارم بندی حسابان دوازدهم

فصل اول: 3 نمره

فصل دوم: 3 نمره

فصل سوم: 3 نمره

فصل چهارم: 6 نمره

فصل پنجم: 5 نمره

حسابان 2

بارم بندی فیزیک دوازدهم

 • فصل اول: 3.75

 • فصل دوم: 4

 • فصل سوم: 3.75

 • فصل چهارم: 3.25

 • فصل پنجم: 2.75

 • فصل ششم: 2.5

بچه‌ها در بارم بندی امتحانات نهایی فیزیک باید توجه کنید که فصل 3 تا صفحه 77 شامل مباحث نیمه اول کتاب هست و از صفحه 77 به بعد برای نیمه دوم تدریس میشه اما کل فصل همونطور که گفته شد، 3.75 صدم تو امتحانات نهایی داره.

درس فیزیک علاوه بر امتحان کتبی شامل کارها و عملکردهای کلاسی هم هست. در ادامه براتون چندتاش رو مثال میزنیم تا برای کسب نمره کامل فیزیک تو کلاس فعال باشید: اجرای آزمایش، ثبت داده‌ها، نتیجه‌گیری از داده‌ها، تجزیه و تحلیل نمودارها، ارائه گزارش، مشارکت و تعامل در فرآیند آموزشی و …. 

فیزیک 3 ریاضی

بارم بندی شیمی دوازدهم

 • درس مولکول‌ها در خدمت تندرستی: شش و نیم نمره

 • درس آسایش و رفاه در سایه الکتروشیمی: پنج نمره

 • درس شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری: چهار نمره

 • درس شیمی راهی به سوی آینده روشن‌تر: چهار و نیم نمره

 

دوستان یکسری انتظارات و عملکردهای شما در نمراتتون در درس شیمی تاثیرگذاره. حالا به اختصار چند مورد رو براتون میگیم تا تو طول ترم تو این زمینه‌ها فعال باشید: طراحی آزمایش، اجرای آزمایش و ارائه گزارش، تجزیه و تحلیل داده‌ها، رسم نمودار، انجام تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات، مشارکت و تعامل، توانایی حل پرسش و … .

شیمی 3

بارم بندی هندسه دوازدهم

 • فصل اول: شش نمره

 • فصل دوم: هفت نمره

  فصل سوم: هفت نمره

دوستان فصل دوم تا صفحه 46 شامل مباحث نیم ترم اول هست که از ابتدای فصل تا این صفحه 3 نمره از امتحانات نهایی رو به خودش اختصاص میده و بعد از این صفحه تا پایان فصل هم 5 نمره داره.

هندسه 3

بارم بندی گسسته دوازدهم

 • فصل 1: 5 نمره

 • فصل 2 تا صفحه 42: 2 نمره

 • فصل 2 از صفحه 42 به بعد: 5 نمره

 •  

  فصل 3: 8 نمره

ریاضیات گسسته بارم بندی امتحانات نهایی ریاضی

بارم بندی دینی دوازدهم

درس اول و دوم: 2.5 نمره

درس سوم و چهارم: 3 نمره

درس پنجم و ششم: 3 نمره

درس هفتم: 1.5 نمره

درس هشتم و نهم: 4 نمره

درس دهم و یازدهم: 3 نمره

درس دوازدهم و سیزدهم: 3 نمره

دین وزندگی 3

بارم بندی فارسی دوازدهم

بارم بندی درس ادبیات 3 به صورت قلمرویی مطرح میشه یعنی ادبیات شامل 3 قلمرو هست که از هر قلمرو بارم مشخصی سوال میاد.

 • قلمرو زبانی: معنی واژه، املای واژه، دستور: 7 نمره
 • قلمرو ادبی: آرایه‌های ادبی، حفظ شعر: 5 نمره
 • قلمرو فکری: درک مطلب، معنی و مفهوم نثر، معنی و مفهوم شعر: 8 نمره

ادبیات 3

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 • مهارت (listening) شنیداری: 12 نمره
 • مهارت (reading) خواندن: 8 نمره
 • مهارت (writing) نوشتاری: 8 نمره
 • (vocabulary) واژگان 6 نمره
 • (grammar) دستور زبان: 6 نمره

کتاب کار زبان 3

بارم بندی عربی دوازدهم تجربی

عربی بارم بندی امتحانات نهایی ریاضی

بارم بندی موضوعی امتحانات نیمه دوم درس عربی

مهارت واژه شناسی (نوشتن معنای فارسی به عربی و عربی به فارسی کلمات، مترادف‌ها و متضادها، تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنی، نوشتن جمع مکسر و مفرد کامات داخل کتاب): 2 نمره

مهارت ترجمه به فارسی (ترجمه جملات کتاب و متن‌ها از عربی به فارسی، ترجمه درست یک جمله دارای نفی جنس، ترجمه درست جملات دارای حروف مشبه، ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تاکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی، ترجمه درست جملات دارای قید حالت، ترجمه درست جملات دارای اسلوب حصر و استثنا، ترجمه درست اسلوب ندا، انتخاب ترجمه درست از بین 2 گزینه، تکمیل ترجمه ناقص): 9 نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد (ترجمه دقیق انواع افعال از نظر زمان و تشخیص نون وقایه، ترجمه درست افعال لازم و متعدی، ترجمه درست انواع فعل شرط و جواب شرط، تشخیص محل اعراب در جملات ساده، تحلیل صرفی، تشخیص انواع اسم): 7 نمره

مهارت درک و فهم (سوال جورکردنی ستونی از مفهوم واژگان، درک مطلب): 2 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی یازدهم رشته ریاضی

در ادامه بارم بندی درس به درس یازدهم ریاضی رو می‌بینید. همه‌ی دروسی که در امتحانات نهایی یازدهم وجود دارن، اینجا به تفکیک فصل، بارم بندی شدن.

بارم بندی فارسی یازدهم

قلمرو زبانی (۷ نمره):

 • معنی واژه: 1 نمره
 • املای واژه: 2 نمره
 • دستور: 4نمره

قملرو ادبی (۵ نمره):

 • آرایه‌های ادبی: 3 نمره
 • تاریخ ادبیات: 1 نمره
 • حفظ شعر: 1 نمره

قلمرو فکری (۸ نمره):

 • درک مطلب: 4 نمره
 • معنی و مفهوم نثر: 2 نمره
 • معنی و مفهوم نظم: 2 نمره
بارم بندی فارسی ۲
 • معنای واژه‌ها و پرسش‌های دستور در بافت متن پرسیده میشه. 
 • در املای واژه‌ها، تشدید و گسسته یا پیوسته نویسی (مثل کتابخانه یا کتاب‌خانه)، اهمیتی ندارن.
 • سوالات مربوط به حفظ شعر، از کل کتاب میان و جای خالی‌های این بخش، مختص به کل یک مصراع و یا یک بیتن و صرفا یک واژه نیستن.

بارم بندی نگارش یازدهم

بازشناسی:

 • توانایی بازشناسی آموزه‌های درس: 2 نمره

تولید متن:

 • خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته): 1/5 نمره
 • پرورش موضوع یا شیوه‌ی بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی، بیان احساس متناسب با موضوع، سیر منطقی نوشته، فکر و نگاه نو): 9 نمره
 • خوش فرجامی (جمع بندی مطالب، تاثیرگذاری و تفکر برانگیز بودن): 1/5 نمره
 • املای واژگان (نداشتن غلط املایی) و رعایت نشانه‌های نگارشی: 2 نمره

سازه‌های نوشتاری:

 • مثل نویسی /حکایت نگاری / شعرگردانی (درک و دریافت هسته معنایی مثل، حکایت و شعر- پروراندن موضوع): 3 نمره
 • رعایت املا و نشانه های نگارشی: ۱ نمره
بازم بندی نگارش یازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی پایه یازدهم

آزمون پایانی زبان انگلیسی در 5 بخش و به صورت 40 نمره‌ای برگزار میشه.

الف) مهارت گوش دادن (Listenening): 9 نمره

نکته مهم: مهارت گوش دادن به صورت کتبی و با پخش فایل صوتی و ابتدای آزمون به صورت سراسری برگزار میشه.

از این 9 نمره، 4 نمره از متن‌های منتخب کتاب درسی و 5 نمره هم از متن‌های خارج از کتاب درسی ولی هم سطح و همسو با کتاب درسی انتخاب میشه.

ب) مهارت خواندن (Reading): 10 نمره

4 نمره از متن‌های کتاب درسی و 6 نمره ازمتن‌های خارج از کتاب درسی ولی هم سطح کتاب درسی و همسو با موضوعات کتب درسی انتخاب میشه.

ج) مهارت نوشتن (Writing): 8 نمره

سوالات این بخش رویکرد تولیدی دارن تا تشخیصی

د) واژگان (Vocabulary): 6 نمره

ه) دستور زبان (Grammer): 7 نمره

به طور کلی سوالای درس زبان به طور کامل از کتاب درسی نیست، اما هم سطح و هماهنگ با مطالب کتاب درسی هست.

زبان انگلیسی یازدهم

بارم بندی دین و زندگی پایه یازدهم ریاضی و تجربی

 • درس اول و دوم: 2 نمره

  درس سوم و چهارم: 2.5 نمره

  درس پنجم و ششم: 3.5 نمره

  درس هفتم و هشتم: 4 نمره

  درس نهم و دهم: 4.5 نمره

  درس یازدهم و دوازدهم: 3.5 نمره

دین و زندگی یازدهم

بارم بندی درس فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک

 • فصل اول: 4.5 نمره (4 نمره محتوای نظری، 0.5 نمره فعالیت و آزمایش)

  فصل دوم: 5.5 نمره (4.5 نمره محتوای نظری، 1 نمره فعالیت و آزمایش)

  فصل سوم: 5.5 نمره (4.5 نمره محتوای نظری، 0.5 نمره فعالیت و آزمایش)

  فصل چهارم: 4.5 نمره (3.5 نمره محتوای نظری، 1 نمره فعالیت و آزمایش)

بارم بندی درس شیمی یازدهم

 • فصل اول: 7.5 نمره

  فصل دوم: 7.5 نمره

  فصل سوم: 5 نمره

بارم بندی درس هندسه یازدهم

 • فصل اول: 6 نمره

  فصل دوم: 7 نمره

  فصل سوم: 7 نمره

هندسه یازدهم

بارم بندی آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 • فصل اول: 4.5 نمره

  فصل دوم: 5.5 نمره

  فصل سوم: 6 نمره

  فصل چهارم: 4 نمره

بارم بندی حسابان 1 پایه یازدهم ریاضی

 • دروس اول تا هشتم: هرکدوم 1 نمره
 • درس نهم: 2 نمره
 • دروس دهم تا دوازهم: هرکدوم 1/5 نمره
 • درس سیزدهم: 2 نمره
 • درس چهاردهم: 1/5 نمره
 • درس پانزدهم: 2 نمره

ترم اول شامل دروس اول تا هشتمه.

حسابان 1 ریاضی پایه یازدهم

بارم بندی عربی یازدهم ریاضی

عربی بارم بندی امتحانات نهایی ریاضی

الف) مهارت واژه شناسی: 2.5 نمره (معنی 5 کلمه از عربی به فارسی در جمله: 1.25 نمره / مترادف و متضاد: 0.5 نمره / تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنی، 2 مورد از بین 4 کلمه: 0.25 نمره / نوشتن مفرد یا جمع اسم: 0.5  نمره)

ب) مهارت ترجمه به فارسی: 6.5 نمره (ترجمه جمله‌های عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش اعلموا: 5 نمره / انتخاب گزینه درست در ترجمه عربی به فارسی در دو جمله: 0.5 نمره / تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش اعلموا: 1 نمره)

ج)مهارت شناخت و کاربرد قواعد: 7.5 نمره (ترجمۀ فعلهای ماضی ساده، مضارع اخباری، ماضی منفی، مضارع منفی، امر، نهی و مستقبل در جمله ؛ که یکی از فعلها دارای نون وقایه باشه: 1 نمره /  تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نیز مصدر مناسب برای جای خالی در جمله: 1.5 نمره / تشخیص نوع فعل: 1.5 نمره / تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر قواعد میان چند کلمه: 0.25 نمره / کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی: 0.75 نمره / ساعت خوانی: 0.25 نمره /  تشخیص «فاعل و مفعول»، «جار و مجرور»، «مبتدا و خبر»، مضاف الیه و صفت در جمله: 1 نمره / ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخیص آنها از فعل معلوم، یا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزینه‌ای: 0.5 نمره / معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چندگزینه‌ای: 0.5 نمره / تشخیص و ترجمه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه: 1 نمره)

د) مهارت درک و فهم: 3 نمره (سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم»؛ 4 مورد. یا ارائه پنج كلمه كه یكی اضافه هست و چهار جملۀ دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل بشه یا پر کردن جاهای خالی با گزینه‌های مناسب؛ سوال دو گزینه‌ای: 1.5 نمره / درک مطلب: 1.5 نمره)

ه) مهارت مکالمه: 0.5 نمره (پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه‌ای به جمله‌های پرسشی: 0.25 نمره / طرح سوال از الحوارات مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت‌های کتاب، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دو گزینه‌ای و ترجمه: 0.25 نمره)

بارم بندی امتحانات نهایی دهم رشته ریاضی

در ادامه بارم بندی درس به درس دهم ریاضی رو می‌بینید. همه‌ی دروسی که در امتحانات نهایی دهم وجود دارن، اینجا به تفکیک فصل، بارم بندی شدن.

بارم بندی فارسی دهم

قلمرو زبانی (۷ نمره):

 • معنی واژه: 1 نمره
 • املای واژه: 2 نمره
 • دستور: 4نمره

قملرو ادبی (۵ نمره):

 • آرایه‌های ادبی: 3 نمره
 • تاریخ ادبیات: 1 نمره
 • حفظ شعر: 1 نمره

قلمرو فکری (۸ نمره):

 • درک مطلب: 4 نمره
 • معنی و مفهوم نثر: 2 نمره
 • معنی و مفهوم نظم: 2 نمره
فارسی پایه دهم
 • معنای واژه‌ها و پرسش‌های دستور در بافت متن پرسیده میشه. 
 • در املای واژه‌ها، تشدید و گسسته یا پیوسته نویسی (مثل کتابخانه یا کتاب‌خانه)، اهمیتی ندارن.
 • سوالات مربوط به حفظ شعر، از کل کتاب میان و جای خالی‌های این بخش، مختص به کل یک مصراع و یا یک بیتن و صرفا یک واژه نیستن.

بارم بندی نگارش دهم

بازشناسی:

 • توانایی بازشناسی آموزه‌های درس: 2 نمره

تولید متن:

 • خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته): 1/5 نمره
 • پرورش موضوع یا شیوه‌ی بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی، بیان احساس متناسب با موضوع، سیر منطقی نوشته، فکر و نگاه نو): 9 نمره
 • خوش فرجامی (جمع بندی مطالب، تاثیرگذاری و تفکر برانگیز بودن): 1/5 نمره
 • املای واژگان (نداشتن غلط املایی) و رعایت نشانه‌های نگارشی: 2 نمره

سازه‌های نوشتاری:

 • مثل نویسی /حکایت نگاری / شعرگردانی (درک و دریافت هسته معنایی مثل، حکایت و شعر- پروراندن موضوع): 3 نمره
 • رعایت املا و نشانه های نگارشی: ۱ نمره
نگارش پایه دهم

بارم بندی دین و زندگی پایه دهم

 • دروس ۱ و ۲ و ۳: ۲/۵ نمره
 • دروس ۴ و ۵ و ۶: ۲/۵ نمره
 • دروس ۷ و ۸ و ۹: ۳ نمره
 • دروس ۱۰ و ۱۱ و ۱۲: ۳/۵ نمره
 • دروس ۱۳ و ۱۴: ۳ نمره
 • دروس ۱۵ و ۱۶: ۳ نمره
 • دروس ۱۷ و ۱۸: ۲/۵ نمره

ترم اول شامل دروس اول تا نهمه و ۴ نمره هم بابت آزمون شفاهی قرائت گرفته میشه، اما ترم دوم تمام ۲۰ نمره کتبیه. 
دروس هفتم تا چهاردهم مخصوص دانش‌آموزان شیعه‌ست و دانش‌آموزان اهل سنت بجای این دروس، درس‌های ارائه شده در کتاب ضمیمه دین و زندگی رو مطالعه می‌کنن. 

دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم

 • آزمون پایانی زبان انگلیسی در 5 بخش و به صورت 40 نمره‌ای برگزار میشه.

  الف) مهارت گوش دادن (Listenening): 9 نمره

  نکته مهم: مهارت گوش دادن به صورت کتبی و با پخش فایل صوتی و ابتدای آزمون به صورت سراسری برگزار میشه.

  از این 9 نمره، 4 نمره از متن‌های منتخب کتاب درسی و 5 نمره هم از متن‌های خارج از کتاب درسی ولی هم سطح و همسو با کتاب درسی انتخاب میشه.

  ب) مهارت خواندن (Reading): 10 نمره

  4 نمره از متن‌های کتاب درسی و 6 نمره ازمتن‌های خارج از کتاب درسی ولی هم سطح کتاب درسی و همسو با موضوعات کتب درسی انتخاب میشه.

  ج) مهارت نوشتن (Writing): 8 نمره

  سوالات این بخش رویکرد تولیدی دارن تا تشخیصی

  د) واژگان (Vocabulary): 6 نمره

  ه) دستور زبان (Grammer): 7 نمره

  به طور کلی سوالای درس زبان به طور کامل از کتاب درسی نیست، اما هم سطح و هماهنگ با مطالب کتاب درسی هست.

زبان انگلیسی پایه دهم
 • فصل اول: 6.5 نمره

  فصل دوم: 6.5 نمره

  فصل سوم: 7 نمره

شیمی پایه دهم
 • فصل اول: 2 نمره

  فصل دوم: 2 نمره

  فصل سوم: 2.5 نمره

  فصل چهارم: 3.5 نمره

  فصل پنجم: 3.5 نمره

  فصل ششم: 3 نمره

  فصل هفتم: 3.5 نمره

ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی
 • فصل اول: 3 نمره

  فصل دوم: 7 نمره

  فصل سوم: 6 نمره

  فصل چهارم: 4 نمره

هندسه 1 دهم ریاضی

بارم بندی فیزیک پایه دهم ریاضی

 • فصل اول: 2.25 نمره (1.75 نمره محتوای نظری و 0.5 نمره فعالیت و آزمایش)

  فصل دوم: 3.5 نمره (2.5 نمره محتوای نظری و 1 نمره فعالیت و آزمایش)

  فصل سوم: 5.25 نمره (4.75 نمره محتوانی نظری و 0.5 نمره فعالیت و آزمایش)

  فصل چهارم: 9 نمره (7 نمره محتوای نظری و 2 محتوای فعالیت و آزمایش)

فیزیک پایه دهم رشته ریاضی

بارم بندی عربی دهم ریاضی

عربی پایه دهم ریاضی و تجربی
 • الف) مهارت واژه شناسی: 2.5 نمره (معنی 5 کلمه از عربی به فارسی در جمله: 1.25 نمره / مترادف و متضاد: 0.5 نمره / تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنی، 2 مورد از بین 4 کلمه: 0.25 نمره / نوشتن مفرد یا جمع اسم: 0.5  نمره)

  ب) مهارت ترجمه به فارسی: 6.5 نمره (ترجمه جمله‌های عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش اعلموا: 5 نمره / انتخاب گزینه درست در ترجمه عربی به فارسی در دو جمله: 0.5 نمره / تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش اعلموا: 1 نمره)

  ج)مهارت شناخت و کاربرد قواعد: 7.5 نمره (ترجمۀ فعلهای ماضی ساده، مضارع اخباری، ماضی منفی، مضارع منفی، امر، نهی و مستقبل در جمله ؛ که یکی از فعلها دارای نون وقایه باشه: 1 نمره /  تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نیز مصدر مناسب برای جای خالی در جمله: 1.5 نمره / تشخیص نوع فعل: 1.5 نمره / تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر قواعد میان چند کلمه: 0.25 نمره / کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی: 0.75 نمره / ساعت خوانی: 0.25 نمره /  تشخیص «فاعل و مفعول»، «جار و مجرور»، «مبتدا و خبر»، مضاف الیه و صفت در جمله: 1 نمره / ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخیص آنها از فعل معلوم، یا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزینه‌ای: 0.5 نمره / معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چندگزینه‌ای: 0.5 نمره / تشخیص و ترجمه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه: 1 نمره)

  د) مهارت درک و فهم: 2 نمره (سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم»؛ 4 مورد. یا ارائه پنج كلمه كه یكی اضافه هست و چهار جملۀ دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل بشه یا پر کردن جاهای خالی با گزینه‌های مناسب؛ سوال دو گزینه‌ای: 1 نمره / درک مطلب: 1 نمره)

  ه) مهارت مکالمه: 1.5 نمره (پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه‌ای به جمله‌های پرسشی: 0.5 نمره / طرح سوال از الحوارات مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت‌های کتاب، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دو گزینه‌ای و ترجمه: 1 نمره)

در پایان یک پیشنهاد برات داریم، اگر میخوای که همه‌ی کتاب‌های درسی رو به صورت پی دی اف توی موبایلت داشته باشی تا توی وقت‌های اضافه و پرت هم کتاب رو زمین نذاری و بتونی درس بخونی، از سایت www.chap.sch.ir هر کتابی که خواستی رو دانلود کن.

بارم بندی امتحانات نهایی نظام قدیم

امتحانات نهایی نظام جدید و نظام قدیم تفاوتی باهم ندارن. یعنی اگر متعلق به نظام قدیم هستید و الان قراره در امتحانات نهایی یا ترمیم معدل 1402 شرکت کنید، باید براساس تغییرات دروس نظام جدید در کنکور شرکت کنید. درواقع فقط یک امتحان برگزار میشه که همان دروس نهایی دوازدهم نظام جدیده، پس بارم بندی هر درسی که امتحان دارید رو از همین مقاله می‌تونید مشاهده کنید. 

4.5/5 - (11 امتیاز)
اشتراک گذاری این مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسلایدرهای محبوب
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

کاربر عزیز لطفا پروکسی یا فی.لت.ر شک.ن خود را روشن کنید و روی لینک زیر بزنید.

اگر در عضویت کانال مشکل دارید به آیدی darsban1@ داخل تلگرام پیام بدید تا شما را عضو کنند.