بارم بندی امتحانات نهایی تجربی
بارم بندی امتحانات نهایی تجربی

بارم بندی امتحانات نهایی رشته تجربی

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال دوازدهم رشته تجربی

سلام بچه های گل تجربی ما تو این مقاله بارم بندی امتحانات نهایی تجربیرو براتون آماده کردیم که این مقاله به صورت کاملا درس به درس به امتحانات دوازدهم تجربی پرداخته ؛ برای کسب بهترین نمرات در امتحانات نهایی تا آخر مقاله با ما باشید .

بارم بندی درس ریاضی ۳

فصل اول : دو نمره

فصل دوم : دو نمره

فصل سوم : دو نمره

فصل چهارم : پنج نمره

فصل پنجم : سه و نیم نمره

فصل ششم : سه و نیم نمره

فصل هفتم : ۲ نمره

ریاضی 3
ریاضی ۳

بارم بندی فیزیک ۳

فصل اول : چهار نمره

فصل دوم : چهار و بیست و پنج صدم

فصل سوم : شش و هفتاد و پنج صدم

فصل چهارم : ۵ نمره

فیزیک 3
فیزیک ۳

دقت کنید که فصل سوم خودش به دو قسمت تقسیم میشه که تا صفحه ۶۲ مربوط به مباحث نیمه اول کتاب هستش و از صفحه ۶۲ به بعد شامل نیمه دوم میشه ولی در هر صورت بارم بندی این فصل در امتحانات نهایی شش و هفتاد و پنج صدم هستش .

بارم بندی شیمی ۳

درس مولکول ها در خدمت تندرستی : شش و نیم نمره

درس آسایش و رفاه در سایه الکتروشیمی : پنج نمره

درس شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری : چهار نمره

درس شیمی راهی به سوی آینده روشن تر : چهار و نیم نمره

شیمی 3
شیمی ۳

دوستان درس شیمی از اون درس هاست که یکسری انتظارات و عملکردهای شمام تو نمراتتون تاثیر گذار هستش حالا به اختصار چند موردو براتون میگیم که تو طول ترم تو این زمینه ها فعال باشید : طراحی آزمایش ، اجرای آزمایش و ارایه گزارش ، تجزیه و تحلیل داده ها ، رسم نمودار ، انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات ، مشارکت و تعامل ، توانایی حل پرسش و …..

بارم بندی دین و زندگی ۳

درس ۱ تا ۷ : ۷ نمره

درس ۷ تا ۹ : ۷ نمره

درس ۹ و ۱۰ : ۶ نمره

دین وزندگی 3
دین و زندگی ۳

از درس ۱ تا پایان درس ۶ برای نیمه اول کتاب هستش و هم چنین در امتحان نیمه اول ۴ نمره برای قرایت در نظر گرفته میشه که تو امتحان نهایی قرایت بارمی نداره .

بارم بندی زیست شناسی ۳

درس مولکول های اطلاعاتی : ۲٫۵

درس جریان اطلاعات در یاخته : ۲٫۵

درس جریان اطلاعات در نسل ها : ۲٫۵

درس تغییر در اطلاعات وراثتی : ۲٫۵

درس تامین انرژی در یاخته : ۲٫۵

درس تامین انرژی برای ساختن مواد عالی : ۲٫۵

درس فناوری های نوین زیستی : ۲٫۵

درس رفتار های جانوران : ۲٫۵

همونطور که میبینید برای امتحانات نیمه دوم ، سازمان سنجش ، تفاوتی بین دروس قرار نمیده و چه از دروس نیمه اول و چه از دروس نیمه دوم کتاب زیست ۳ سوال میاد و از همه مهم تر بارم بندی همه درس ها یکی هستش ینی همشون به یه اندازه اهمیت دارن .

زیست شناسی 3
زیست شناسی ۳

برای اطلاع از نحوه محاسبه معدل نهایی را کلیک کنید.

بارم بندی ادبیات فارسی ۳

بارم بندی درس ادبیات ۳ به صورت قلمرویی مطرح میشه یعنی ادبیات شامل ۳ قلمرو است که از هر قلمرو بارم مشخصی سوال میاد .

  • قلمرو زبانی : معنی واژه ، املای واژه ، دستور = ۷ نمره
  • قلمرو ادبی : آرایه های ادبی ، حفظ شعر = ۵ نمره
  • قلمرو فکری : درک مطلب ، معنی و مفهوم نثر ، معنی و مفهوم شعر = ۸ نمره
ادبیات 3
ادبیات ۳

بارم بندی نوبت دوم از نمره ۴۰ در برگه امتحان نهایی به شرح زیر است .

بارم بندی زبان انگلیسی ۳

بارم بندی موضوعی زبان انگلیسی

  • مهارت (listening) شنیداری ۱۲ نمره
  • مهارت (reading) خوانداری ۸ نمره
  • مهارت (writing) نوشتاری ۸ نمره
  • (vocabulary) واژگان ۶ نمره
  • (grammar) دستور زبان ۶ نمره
کتاب زبان 3
کتاب زبان ۳

بارم بندی نگارش ۳

بازشناسی : توانایی بازشناسی آموزه های درس = ۲ نمره

تولید متن : ۱ ـ خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی ازمحتوای نوشته ) =۱ نمره ، ۲ ـ پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس متناسب با موضوع – سیر منطقی نوشته – فکر و نگاه نو) = ۹ نمره ، ۳ ـ خوش فرجامی( جمع بندی مطالب – تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن ) = ۱ نمره ، ۴-رعایت نشانه های نگارشی = ۱ نمره، ۵ – املای واژگان ( نداشتن غلط املایی) = ۲ نمره

سازه های نوشتاری : مثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی (درک و دریافت هسته معنایی مثل ،حکایت و شعر- پروراندن موضوع – رعایت املا و نشانه های نگارشی) = ۳ نمره ، املای واژگان ( نداشتن غلط املایی ) = ۱ نمره

نگارش 3
نگارش ۳

برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام در امتحانات ترمیم معدل نهایی کلیک کنید.

بارم بندی عربی ۳

دوستان گل درس اول و دوم و سوم عربی برای نیمه اول و باقی دروس برای نیمه دوم کتاب هستش اما موقع امتحان نهایی از نیمه اول سوالات کمتری میاد ولی در هر صورت جز امتحان نهایی هست و بارم بندی که ما براتون در نظر گرفتیم کاملا به صورت موضوعی و کاربردی هستش .

بارم بندی موضوعی امتحانات نیمه اول

مهارت واژه شناسی ( نوشتن معنای فارسی به عربی و عربی به فارسی کلمات ، مترادف ها و متضاد ها ، تشخیص کلمه نا هماهنگ از نظر معنی) ۲ نمره

مهارت ترجمه به فارسی ( ترجمه جملات کتاب و متن ها از عربی به فارسی ، ترجمه درست یک جمله دارای نفی جنس ، ترجمه درست جملات دارای حروف مشبه ، ترجمه درست جملات دارای قید حالت ، ترجمه درست جملات دارای اسلوب حصر و استثنا ، انتخاب ترجمه درست از بین ۲ گزینه ، تکمیل ترجمه ناقص ) ۹ نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( ترجمه دقیق انواع افعال ، تشخیص و انتخاب افعال مناسب بر حسب نیاز جمله ، تشخیص لای نفی جنس ، تشخیص حروف مشبه ، تشخیص محل اعراب در جملات ساده ، تشخیص انواع اسم ) ۷ نمره

مهارت درک و فهم ( سوال جورکردنی ستونی از مفهوم واژگان ،درک مطلب و سوالاتی در رابطه با متن ) ۲ نمره

بارم بندی موضوعی امتحانات نیمه دوم

مهارت واژه شناسی ( نوشتن معنای فارسی به عربی و عربی به فارسی کلمات ، مترادف ها و متضاد ها ، تشخیص کلمه نا هماهنگ از نظر معنی، نوشتن جمع مکسر و مفرد کامات داخل کتاب ) ۲ نمره

مهارت ترجمه به فارسی ( ترجمه جملات کتاب و متن ها از عربی به فارسی ، ترجمه درست یک جمله دارای نفی جنس ، ترجمه درست جملات دارای حروف مشبه ، ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تاکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی ، ترجمه درست جملات دارای قید حالت ، ترجمه درست جملات دارای اسلوب حصر و استثنا ، ترجمه درست اسلوب ندا ، انتخاب ترجمه درست از بین ۲ گزینه ، تکمیل ترجمه ناقص ) ۹ نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( ترجمه دقیق انواع افعال از نظر زمان و تشخیص نون وقایه ، ترجمه درست افعال لازم و متعدی ، ترجمه درست انواع فعل شرط و جواب شرط ، تشخیص محل اعراب در جملات ساده ، تحلیل صرفی ، تشخیص انواع اسم ) ۷ نمره

مهارت درک و فهم ( سوال جورکردنی ستونی از مفهوم واژگان ، درک مطلب ) ۲ نمره

عربی 3
عربی ۳

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *