بودجه بندی کنکور انسانی 99
بودجه بندی کنکور انسانی 99

بودجه بندی کنکور انسانی ۹۹

بودجه بندی کنکور ۹۹ انسانی نظام جدید

دفترچه کنکور انسانی شامل دو دفترچه عمومی و اختصاصی هستش. این دو دفترچه به صورت جدا گونه داده میشن. اول دفترچه عمومی رو میدن و بعد از یک ساعت و ربع، دفترچه ی اختصاصی.

لازم به ذکره که دفترچه ی عمومی رو جمع میکنن و سپس اختصاصی رو میدن. در دفترچه ی عمومی به ترتیب دروس ( ادبیات، عربی، دینی . زبان) مطرح میشن.

دروس ادبیات عمومی و زبان انسانی ها مثل بقیه ی رشته هاس و فرقی نداره، اما دروس دینی و عربی انسانی ها متفاوته.

ادبیات عمومی بچه های انسانی از کتب : فارسی ۱ ، فارسی ۲ ، و فارسی ۳ مطرح میشه، که با ادبیات عمومی بقیه ی رشته ها یکسانه.

مدت زمان پاسخگویی به کل سوالات اختصاصی ۱۶۵ دقیقه هستش.

نام درس در دفترچه کنکور

تعداد سوالات در دفترچه ی کنکور

ریاضی

۲۰

اقتصاد

۱۵

ادبیات تخصصی

۳۰

عربی تخصصی

۲۰

تاریخ

۱۵

جغرافی

۱۵

علوم اجتماعی

۲۰

فلسفه منطق

۲۵

روانشناسی

۲۰

بودجه بندی کنکور انسانی

بودجه بندی تمام دروس انسانی را به صورت دقیق از لینک زیر دریافت نمایید :

بودجه بندی دقیق و جزیی انسانی

 

 

بودجه بندی کنکور انسانی ۹۹ سازمان سنجش

بودجه بندی ادبیات تخصصی کنکور انسانی

بودجه بندی ادبیات تخصصی کنکور انسانی

 

 

 

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

مباحث اقتصاد نظام جدید

بخش اول:آشنایی با اقتصاد

فصل اول : اقتصاد چیست؟

 • نیازهای انسان
 • منابع و امکانات
 • مسئله اقتصادی
 • مسئله انتخاب
 • هزینه فرصت
 • تعریف علم اقتصاد
 • علم اقتصاد درباره چه موضوعاتی بحث می کند؟
 • اقتصاد و آموزه های اسلامی
 • چند مفهوم اولیه
 • بازیگران و فعالان عرصه اقتصاد

فصل دوم : تولید

 • آیا منابع و امکانات طبیعت به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد؟
 • تولید کنندگان
 • انگیزه تولید کنندگان
 • عوامل تولید
 • سازمان تولید
 • هزینه تولید
 • درآمد و سود

فصل سوم :بازار

 • بررسی رفتار اقتصادی مصرف کنندگان
 • بررسی رفتار اقتصادی تولیدکنندگان
 • تعادل و قیمت تعادلی
 • انواع بازار

فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی

 • چگونه می توانیم میزان فعالیت های اقتصادی را در سطح جامعه اندازه گیری کنیم؟
 • تولید ملی و اندازه گیری آن
 • تولید ناخالص ملی و داخلی
 • استهلاک
 • درآمد ملی
 • محاسبه تولید کل جامعه
 • شاخص های نسبی
 • محاسبه به قیمت جاری و قیمت ثابت

 

بخش دوم : نهاد های پولی و مالی

فصل اول : پول

 • تاریخچه پول
 • پول فلزی و کاغذی
 • پول ثبتی یا تحریری
 • پول الکترونیکی یا مجازی
 • پشتوانه پول
 • وظائف پول
 • قدرت خرید پول
 • تورم
 • نقدینگی

فصل دوم: بانک

 • پیدایش بانک
 • اعتبار
 • انواع بانک
 • سپرده
 • وام دهی بانکها
 • اسناد اعتباری
 • فعالیت های مختلف بانکها
 • نظام بانکی بدون ربا

فصل سوم:بازار سرمایه

 • محل ارتباط عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه
 • بازار بورس
 • اوراق بهادار
 • تاثیر بورس بر اقتصاد جامعه
 • چگونگی سرمایه گذاری در بازار بورس

بخش سوم:توسعه اقتصادی

فصل اول :رشد،توسعه و پیشرفت

 • رشد
 • توسعه
 • فاصله توسعه نیافتگی
 • پیشرفت

فصل دوم:فقر و توزیع درامد

 • فقر مطلق و نسبی
 • توزیع درآمد و معیار سنجش آن

بخش چهارم:مدیریت کلان اقتصادی

فصل اول:دولت و اقتصاد

 • نقش اقتصادی دولت
 • منظور از دخالت دولت
 • سیاست های اقتصادی دولت
 • اختلاف نظر درباره نقش دولت

فصل دوم:بودجه و مالیه دولت

 • تعریف بودجه
 • خزانه داری
 • درآمدهای دولت
 • پرداخت کننده و بار مالیات
 • انواع مالیات
 • انواع نرخ های مالیاتی
 • هزینه های دولت

بخش پنجم:اقتصاد جهان و ایران

فصل اول:اقتصاد بین الملل

 • موانع گسترش تجارت بین الملل در گذشته
 • تاجر و تجارت بین الملل
 • چرا ملت ها به تجارت رو می آورند؟
 • مزیت مطلق و نسبی
 • منافع تجارت بین الملل
 • مبادلات بین المللی
 • سیاست های تجاری
 • محصولات راهبردی
 • خلق ارزش بهتر از بیکاری
 • خلق مزیت اقتصادی
 • حمایت از صنایع نوزاد
 • تولید فراملیتی
 • قیمت گذاری ناعادلانه
 • ضرورت تعاملات بین المللی
 • شکنندگی اقتصادی
 • تحریم اقتصادی
 • اتحادیه های اقتصادی

فصل دوم : اقتصاد ایران

 • دولت در مسیر تاریخی اقتصاد ایران
 • اقتصاد در قانون اساسی
 • اقتصاد وسیله است نه هدف
 • اصل چهل و سه
 • اصل چهل و جهار
 • اصل چهل و پنج
 • اصل ۴۶،۴۷،۴۹
 • اصل چهل و هشت
 • اصل پنجاه
 • اصول پنجاه و یک تا پنجاه و پنج
 • دولتی شدن اقتصاد ایران

فصل سوم:اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

 • حرکت به سوی پیشرفت
 • اولویت های اقتصادی
 • ریل گذاری در اقتصاد
 • چشم انداز اقتصاد
 • اقتصاد مقاومتی

مباحث اقتصاد نظام قدیم

بخش اول : مقدمات

فصل اول : اقتصاد چیست ؟

 • نیازهای انسان
 • منابع و امکانات
 • طرح مسئله اقتصادی
 • موضوعات قابل بحث در اقتصاد
 • بازیگران و فعالان در عرصه اقتصاد
 • آیا اقتصاد علم است؟
 • تعریف علم اقتصاد
 • اهمیت اقتصاد
 • اقتصاد و تعالیم اسلامی
 • کالا و خدمات

 

 

فصل دوم : شاخص های اقتصادی

 • حسابداری ملی
 • تولید ملی
 • استهلاک
 • تولید ناخالص ملی
 • درامد ملی و شاخص های سرانه
 • تولید کل جامعه
 • قیمت جاری و قیمت ثابت

بخش دوم : تولید و بازار

فصل اول : تولید

 • تولیدکنندگان و انگیزه آن ها
 • هزینه درامد و سود
 • عوامل تولید

 

فصل دوم : بازار

 • رفتار اقتصادی مصرف کننده و تولیدکننده
 • تعادل و قیمت تعادلی
 • بازار چیست؟
 • رقابت و انحصار

بخش سوم : مدیریت کلان اقتصادی

فصل اول : دولت و اقتصاد

 • نقش اقتصادی دولت
 • فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد
 • دیدگاههای اقتصاددانان درباره نقش دولت در اقتصاد

فصل دوم : اقتصاد و قانون اساسی

 • مسائل اقتصادی در قانون اساسی کشور ما
 • استقلال اقتصادی
 • ریشه کن کردن فقرشان و منزلت انسان
 • مشروع بودن مالکیت درعین مبارزه با ثروت اندوزی
 • شکوفایی اقتصادی در تمام مناطق و رفع تبعیض
 • رشد پایدار و حفظ محیط زیست

فصل سوم : بودجه دولت

 • بودجه و اهمیت بودجه کل کشور
 • بودجه از آغاز تا انجام
 • خزانه
 • درامدهای دولت
 • طبقه بندی مالیات و انواع نرخ های مالیاتی
 • انواع مالیات
 • هزینه های دولت

 

 

بخش چهارم : توسعه اقتصادی

فصل اول : مفاهیم و معیارهای توسعه

 • رشد و توسعه و اندازه گیری آن
 • توسعه نیافتگی

فصل دوم : توزیع درامد و فقر

 • فقر مطلق و نسبی
 • توزیع درامد و معیار سنجش
 • سیاست کاهش فقر و نابرابری

فصل سوم : دولت و توسعه

 • دیدگاه طرفداران اقتصاد آزاد
 • دیدگاه طرفداران مداخله دولت
 • دولت و توسعه در ایران

 

بخش پنجم:نهادها و بازارهای مالی

فصل اول : پول

 • تاریخچه پول
 • نقدینگی
 • اهمیت پول
 • وظایف پول
 • قدرت خرید پول
 • تورم
 • سیاست های پولی (انقباضی و انبساطی)

فصل دوم : بانک

 • پیدایش بانک
 • اسناد اعتباری
 • فعالیت های مختلف بانک ها
 • نظام بانکداری بدون ربا
 • بانک مرکزی

فصل سوم : بورس

 • بازار بورس
 • اوراق بهادار
 • شرکت سهامی
 • تاثیر بورس بر اقتصاد جامعه

بخش ششم : اقتصاد جهان

فصل اول : تجارت بین الملل

 • موانع گسترش تجارت
 • تاجر و تجارت بین الملل
 • چرا ملت ها به تجارت روی می اورند؟
 • مزیت نسبی
 • منافع تجارت تجارت بین الملل
 • نقش تجارت بین الملل در اقتصاد کشورها
 • تخصص و تقسیم کار بین المللی
 • اتحادیه های اقتصادی
 • سیاست های تجاری

 

فصل دوم :نهادها و موسسات موثر در اقتصاد جهان

 • صندوق بین المللی پول
 • بانک جهانی
 • سازمان تجارت جهانی
 • فائو
 • یونیدو
 • اکو
 • سازمان کنفرانس اسلامی

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی

 

 

 

 

 

اگه اطلاعی راجع به ضرایب دروس مختلف در کنکور انسانی نداری و زیرگروه های مختلف رشته انسانی رو نمیشناسی، بهت پیشنهاد میکنیم مقاله ضرایب گروه انسانی رو مطالعه کنی.

بودجه بندی جغرافی کنکور انسانی

بودجه بندی جغرافی کنکور انسانی

 

 

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی

 

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

 

 

همچنین برای اینکه از ترتیب سوالات در دفترچه کنکور انسانی اطلاع پیدا کنی روی مقاله ترتیب سوالات کنکور کلیک کن!

 

بودجه بندی عربی تخصصی کنکور انسانی

بودجه بندی عربی تخصصی کنکور انسانی

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

 

 

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی

 

 

 

همچنین میتوانید جهت مشاهده ی منابع کنکور که توسط سازمان سنجش اعلام شده به لینک زیر بروید :

منابع انسانی سازمان سنجش

عربی تخصصی

اقتصاد

جامعه

 

درباره مهندس جمالی

5 دیدگاه ها

 1. میشود دانلود بودجه بندی کنکور انسانی ۹۷ را به سایت بگذارید

 2. عالی بود.

 3. خیلی عالی و ممنون

 4. عااااااااااالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *