ضرایب و زیر گروه های دروس در کنکور

ضرایب دروس عمومی در کنکور سراسری

ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری

ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری: با سلام خدمت دانش آموزان عزیز. ضریب یعنی میزان اهمیت یک درس، ضرایب دروس عمومی برای تمام رشته ها و زیر گروه ها یکسان است و تغییر نمیکند. این ضرایب به شرح زیر است : ضریب ادبیات در کنکور ضریب ادبیات : ۴       ضریب دینی در کنکور …

ادامه مطلب »