بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته تجربی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته تجربی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته تجربی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی درس ریاضی۳ رشته تجربی

فصل اول : چهار نمره

فصل دوم : هفت نمره

فصل سوم : پنج نمره

فصل چهارم : چهار نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته تجربی اعلام شده توسط آموزش پرورش

 

برای دانلود نمونه سوالات امتحانات نهایی سالهای گذشته اینجا را کلیک کنید

بارم بندی فیزیک ۳ رشته تجربی

 

فصل اول : پنج و نیم نمره

فصل دوم : چهار و نیم نمره

فصل سوم : پنج و بیست و پنج

فصل چهارم : چهار و هفتاد و پنج

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته تجربی اعلام شده توسط آموزش پرورش

 

بارم بندی شیمی ۳ رشته تجربی

درس اول : شش و نیم نمره

درس دوم : شش و نیم نمره

درس سوم : هفت نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

برای خواندن نحوه مطالعه صحیح برای امتحانات نهایی دروس مختلف اینجا را کلیک کنید.

بارم بندی دین و زندگی ۳ رشته تجربی

درس ۱تا۵ : ۴نمره

درس ۶تا ۸ : ۳ نمره

درس ۹و۱۰ : ۳ نمره

درس ۱۱و ۱۲ : ۴ نمره

درس ۱۳ : ۲ نمره

درس ۱۴تا ۱۶: ۴نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی زیست شناسی۲ رشته تجربی

 

درس اول تا پنجم : هر درس یک و نیم

درس ششم : دو

درس هفتم : یک

درس هشتم و نهم : هر درس دو

درس دهم : یک و نیم

درس یازدهم : دو

فعالیت ها : دو

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته تجربی اعلام شده توسط آموزش پرورش

 

 

برای اطلاع از نحوه محاسبه معدل نهایی اینجا را کلیک کنید.

بارم بندی ادبیات فارسی ۳ رشته تجربی

نیمه اول کتاب شامل یازده درس اول میشه و نیمه دوم کتاب از درس دوازده تا آخر کتاب هست. مقصود از درک مطلب ، آوردن متنی از کتاب و طرح چند سوال از محتوای اون هست .

معنی و مفهوم شعر و نثر : نیمه اول : دو نمره / نیمه دوم : چهار نمره

درک مطلب : نیمه اول :یک نمره / نیمه دوم : سه نمره

خود آزمایی ها : نیمه اول : یک نمره / نیمه دوم کتاب : دو نمره

معنی واژه : نیمه اول : نیم نمره / نیمه دوم کتاب : یک و نیم نمره

دانش های ادبی : نیمه اول : نیم نمره / نیمه دوم : دو و نیم نمره

شعر حفظی : فقط نیمه دوم کتاب : دونمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی زبان انگلیسی ۳ رشته تجربی

بارم بندی موضوعی زبان انگلیسی سوم:

املا : چهار نمره
واژگان : ده نمره
دستور زبان : نه نمره
نقش های زبانی : چهار نمره
تلفظ : دو نمره
درک مطلب : یازده نمره

بارم بندی درس به درس زبان انگلیسی سوم:

درس اول:سه و بیست و پنج
درس دوم:سه و بیست و پنج
درس سوم: سه و نیم
درس چهارم:ده نمره
درس پنجم:ده نمره
درس ششم:ده نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی زمین شناسی رشته تجربی

درس اول : هفتاد و پنج صدم

درس دوم : هفتاد و پنج صدم

درس سوم : یک نمره

درس چهارم : یک و نیم نمره

درس پنجم : سه و نیم نمره

درس ششم : سه نمره

درس هفتم : سه و نیم نمره

درس هشتم : دو و نیم نمره

درس نهم : سه و نیم نمره

 

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته تجربی اعلام شده توسط آموزش پرورش

برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام در امتحانات ترمیم معدل نهایی اینجا را کلیک کنید.

بارم بندی عربی ۳ رشته تجربی

بارم بندی درس به درس

درس اول : دو نمره

درس دوم : دو نمره

درس سوم: دو نمره

درس چهارم : دو و نیم نمره

درس پنجم : سه و نیم نمره

درس ششم : چهار نمره

درس هفتم : چهار نمره

بارم بندی بخش ترجمه = سیزده نمره

ترجمه عبارات شامل متن ها و تمرینات : پنج نمره

سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه : دو نمره

متن درک مطلب : دو نمره

تصحیح اغلاط کارگاه ترجمه : یک و نیم نمره

ترجمه یک واژه فارسی به عربی و سه واژه عربی به فارسی : یک نمره

دو مورد مترادف و متضاد : نیم نمره

تعریب : نیم نمره

انتخاب ترجمه صحیح از داخل پرانتز : نیم نمره

بارم بندی بخش قواعد = هفت نمره

شناخت و ساخت فعل معتل ، کاربرد و ویژگی های آن: یک نمره

مفعول مطلق و مفعول فیه : یک نمره

حال : یک نمره

تمییز: هفتاد و پنج صدم نمره

منادی و حرف عطف : یک نمره

مستثنی : هفتاد و پنج صدم نمره

اعراب و تحلیل صرفی : یک نمره

تشکیل : نیم نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی زبان فارسی ۳ رشته تجربی

نگارش و انشا : پنج نمره

دستور : هشت نمره

زبان شناسی : چهار نمره

املا و بیاموزیم : سه نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *