بهترین کتاب زبان چیست
بهترین کتاب زبان چیست

بهترین کتاب زبان انگلیسی برای کنکور کدام است؟

بهترین کتاب زبان انگلیسی

بهترین کتاب زبان انگلیسی را در این مطلب به صورت کامل معرفی میکنیم.

سوالات زبان انگلیسی کنکور از هر ۳ پایه مطرح میشه، که ۷۰ درصد سوالات هم از دوازدهم مطرح میشه.

بنابر این کتاب سال دوازدهم بسیار مهم و حیاتیه،

در حوزه ی زبان انگلیسی کنکور ۳ کتاب معروف وجود داره که اولیش کتاب دکتر شهاب اناری هستش که انتشارات مبتکران اونو چاپ کرده،

دومیش کتاب دکتر کیاسالار هستش که انتشارات شب قره چاپش کرده و سومی هم طبق معمول جامع گاج هستش.

از بین این موارد ما کتاب مبتکران شهاب اناری رو پیشنهاد میکنیم.

قواعد زبان رو خیلی جدی بگیرید و میتونید برای واژگان زبان هم در اواخر سال تحصیلی، یک کتاب موضوعی کوچیک که فقط