بارم بندی

بارم بندی امتحانات نهایی رشته تجربی 1403

جدیدترین مطالب سایت

کانال تلگرام ما

بارم بندی امتحانات نهایی رشته تجربی 1403

سلام بچه‌های گل تجربی، ما تو این مقاله بارم بندی امتحانات نهایی تجربی رو به صورت درس‌به‌درس براتون آماده کردیم. با دونستن بارم‌بندی هر درس، می‌تونید برنامه‌ریزی کنید که برای هر فصل و بخش کتاب چقدر انرژی بذارید و چقدر بخونید تا نتیجه‌ی بهتری بگیرید. برای کسب بهترین نمرات در امتحانات نهایی تا آخر مقاله با ما باشید.

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم رشته تجربی

در ادامه بارم بندی دوازدهم درس به درس تجربی رو می‌تونید مطالعه کنید.

بارم بندی نگارش دوازدهم تجربی

بازشناسی: 2 نمره (شامل توانایی بازشناسی آموزه‌های درس)

تولید متن: 14 نمره (خوش آغازی: 1.5 نمره / پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته: 9 نمره / خوش فرجامی: 1.5 / املای واژگان و رعایت نشانه‌های نگارشی: 2 نمره )

سازه‌های نوشتاری: 4 نمره (مثل نویسی، حکایت نگاری و شعر گردانی: 3 نمره / رعایت املا ونشانه‌های نگارشی: 1)

نگارش دوازدهم

بارم بندی فارسی دوازدهم تجربی

قلمرو فکری: 8 نمره (درک مطلب: 4 نمره / معنی و مفهوم نثر: 2 نمره / معنی و مفهوم نظم: 2 نمره)

قلمرو زبانی: 7 نمره (معنی واژه‌: 1 نمره / املای واژه: 2 نمره / دستور: 4 نمره)

قلمرو ادبی: 5 نمره (آرایه‌های ادبی: 3 نمره / تاریخ ادبیات: 1 نمره / حفظ شعر: 1 نمره)

فارسی دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی

فصل اول: 4 نمره

فصل دوم: 4.25 نمره

فصل سوم: 6.75 نمره

فصل چهارم: 5 نمره

فیزیک دوازدهم تجربی

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم تجربی

درس اول و دوم: 2.5 نمره

درس سوم و چهارم: 3 نمره

درس پنجم و ششم: 3 نمره

درس هفتم: 1.5 نمره

درس هشتم و نهم: 4 نمره

درس دهم و یازدهم: 3 نمره

درس دوازدهم و سیزدهم: 3 نمره

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی

فصل اول: 1 نمره

فصل دوم: 3.5 نمره

فصل سوم: 3.5 نمره

فصل چهارم: 2 نمره

فصل پنجم: 4 نمره

فصل ششم: 4 نمره

سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی

 • مهارت (listening) شنیداری: 12 نمره
 • مهارت (reading) خواندن: 8 نمره
 • مهارت (writing) نوشتاری: 8 نمره
 • (vocabulary) واژگان 6 نمره
 • (grammar) دستور زبان: 6 نمره

کتاب کار زبان 3

بارم بندی شیمی دوازدهم تجربی

فصل اول: 6.5 نمره

فصل دوم: 5 نمره

فصل سوم: 4 نمره

فصل چهارم: 4.5 نمره

شیمی دوازدهم

بارم بندی زیست دوازدهم تجربی

فصل اول: 2.5 نمره

فصل دوم: 2.5 نمره

فصل سوم: 2.5 نمره

فصل چهارم: 2.5 نمره

فصل پنجم: 2.5 نمره

فصل ششم: 2.5 نمره

فصل هفتم: 2.5 نمره

فصل هشتم: 2.5 نمره

زیست شناسی دوازدهم

بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

فصل اول: 2.5 نمره

فصل دوم: 2.5 نمره

فصل سوم: 2.5 نمره

فصل چهارم: 4.5 نمره

فصل پنجم: 3 نمره

فصل ششم: 3 نمره

فصل هفتم: 2 نمره

ریاضی دوازدهم

بارم بندی عربی دوازدهم تجربی

عربی بارم بندی امتحانات نهایی ریاضی

دوستان گلم، درس اول و دوم و سوم عربی برای نیمه اول و باقی دروس برای نیمه دوم کتاب هست. در امتحان نهایی از نیمه اول سوالات کمتری میاد ولی در هر صورت جزو امتحان نهایی هست. سوالات و بارم‌بندی درس عربی برای رشته تجربی، به صورت موضوعی و مبحثی هست. 

بارم بندی موضوعی امتحانات نیمه اول درس عربی

مهارت واژه شناسی ( نوشتن معنای فارسی به عربی و عربی به فارسی کلمات، مترادف‌ها و متضادها، تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنی): 2 نمره

مهارت ترجمه به فارسی (ترجمه جملات کتاب و متن‌ها از عربی به فارسی، ترجمه درست یک جمله دارای نفی جنس، ترجمه درست جملات دارای حروف مشبه، ترجمه درست جملات دارای قید حالت، ترجمه درست جملات دارای اسلوب حصر و استثنا، انتخاب ترجمه درست از بین 2 گزینه، تکمیل ترجمه ناقص): 9 نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد (ترجمه دقیق انواع افعال ، تشخیص و انتخاب افعال مناسب بر حسب نیاز جمله، تشخیص لای نفی جنس، تشخیص حروف مشبه، تشخیص محل اعراب در جملات ساده، تشخیص انواع اسم): 7 نمره

مهارت درک و فهم (سوال جورکردنی ستونی از مفهوم واژگان، درک مطلب و سوالاتی در رابطه با متن): 2 نمره

 

بارم بندی موضوعی امتحانات نیمه دوم درس عربی

مهارت واژه شناسی (نوشتن معنای فارسی به عربی و عربی به فارسی کلمات، مترادف‌ها و متضادها، تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنی، نوشتن جمع مکسر و مفرد کامات داخل کتاب): 2 نمره

مهارت ترجمه به فارسی (ترجمه جملات کتاب و متن‌ها از عربی به فارسی، ترجمه درست یک جمله دارای نفی جنس، ترجمه درست جملات دارای حروف مشبه، ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تاکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی، ترجمه درست جملات دارای قید حالت، ترجمه درست جملات دارای اسلوب حصر و استثنا، ترجمه درست اسلوب ندا، انتخاب ترجمه درست از بین 2 گزینه، تکمیل ترجمه ناقص): 9 نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد (ترجمه دقیق انواع افعال از نظر زمان و تشخیص نون وقایه، ترجمه درست افعال لازم و متعدی، ترجمه درست انواع فعل شرط و جواب شرط، تشخیص محل اعراب در جملات ساده، تحلیل صرفی، تشخیص انواع اسم): 7 نمره

مهارت درک و فهم (سوال جورکردنی ستونی از مفهوم واژگان، درک مطلب): 2 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی یازدهم رشته تجربی

 

بارم بندی پایه یازدهم رشته تجربی رو به صورت درس به درس براتون قرار دادیم. این بارم بندی، بر اساس اعلامی آموزش و پرورش برای امتحانات نهایی یازدهم تجربی نوشته شده و بارم بندی ترم اول رو شامل نمیشه.

بارم بندی فارسی یازدهم تجربی

قلمرو زبانی (۷ نمره):

 • معنی واژه: 1 نمره
 • املای واژه: 2 نمره
 • دستور: 4نمره

قملرو ادبی (۵ نمره):

 • آرایه‌های ادبی: 3 نمره
 • تاریخ ادبیات: 1 نمره
 • حفظ شعر: 1 نمره

قلمرو فکری (۸ نمره):

 • درک مطلب: 4 نمره
 • معنی و مفهوم نثر: 2 نمره
 • معنی و مفهوم نظم: 2 نمره
بارم بندی فارسی ۲
 • معنای واژه‌ها و پرسش‌های دستور در بافت متن پرسیده میشه. 
 • در املای واژه‌ها، تشدید و گسسته یا پیوسته نویسی (مثل کتابخانه یا کتاب‌خانه)، اهمیتی ندارن.
 • سوالات مربوط به حفظ شعر، از کل کتاب میان و جای خالی‌های این بخش، مختص به کل یک مصراع و یا یک بیتن و صرفا یک واژه نیستن.

بارم بندی نگارش یازدهم تجربی

بازشناسی:

 • توانایی بازشناسی آموزه‌های درس: 2 نمره

تولید متن:

 • خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته): 1/5 نمره
 • پرورش موضوع یا شیوه‌ی بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی، بیان احساس متناسب با موضوع، سیر منطقی نوشته، فکر و نگاه نو): 9 نمره
 • خوش فرجامی (جمع بندی مطالب، تاثیرگذاری و تفکر برانگیز بودن): 1/5 نمره
 • املای واژگان (نداشتن غلط املایی) و رعایت نشانه‌های نگارشی: 2 نمره

سازه‌های نوشتاری:

 • مثل نویسی /حکایت نگاری / شعرگردانی (درک و دریافت هسته معنایی مثل، حکایت و شعر- پروراندن موضوع): 3 نمره
 • رعایت املا و نشانه های نگارشی: ۱ نمره
بازم بندی نگارش یازدهم

بارم بندی درس فیزیک پایه یازدهم تجربی

 • فصل اول: 4.5 نمره (4 نمره محتوای نظری، 0.5 نمره فعالیت و آزمایش)
 • فصل دوم: 5.5 نمره (4.5 نمره محتوای نظری، 1 نمره فعالیت و آزمایش)
 • فصل سوم: 5.5 نمره (4.5 نمره محتوای نظری، 1 نمره فعالیت و آزمایش)
 • فصل چهارم: 4.5 نمره (3.5 نمره محتوای نظری، 1 نمره فعالیت و آزمایش)
فیزیک یازدهم تجربی

بارم بندی درس شیمی پایه یازدهم تجربی

 • فصل اول: 7.5 نمره

 • فصل دوم: 7.5 نمره

 • فصل سوم: 5 نمره

شیمی یازدهم

بارم بندی درس زیست شناسی پایه یازدهم تجربی

 • فصل اول: 2 نمره

 • فصل دوم: 2 نمره

 • فصل سوم: 2 نمره

 • فصل چهارم: 1.5 نمره

 • فصل پنجم: 2 نمره

 • فصل ششم: 2 نمره

 • فصل هفتم: 2.5 نمره

 • فصل هشتم: 2 نمره

 • فصل نهم: 2 نمره

 • فعالیت: 2 نمره

بارم بندی درس زمین شناسی پایه یازدهم

 • فصل اول: 2 نمره

 • فصل دوم: 1.5 نمره

 • فصل سوم: 1.5 نمره

 • فصل چهارم: 4 نمره

 • فصل پنجم: 4 نمره

 • فصل ششم: 4 نمره

 • فصل هفتم: 3 نمره

زمین شناسی یازدهم

بارم بندی درس ریاضی 2 پایه یازدهم تجربی

 • فصل اول: 2 نمره

 • فصل دوم: 2.5 نمره

 • فصل سوم: 2.5 نمره

 • فصل چهارم: 3 نمره

 • فصل پنجم: 3.5 نمره

 • فصل ششم: 3.5 نمره

 • فصل هفتم: 3 نمره

ریاضی یازدهم تجربی

بارم بندی دین و زندگی پایه یازدهم تجربی

 • درس اول و دوم: 2 نمره

 • درس سوم و چهارم: 2.5 نمره

 • درس پنجم و ششم: 3.5 نمره

 • درس هفتم و هشتم: 4 نمره

 • درس نهم و دهم: 4.5 نمره

 • درس یازدهم و دوازدهم: 3.5 نمره

بارم بندی زبان انگلیسی پایه یازدهم تجربی

آزمون پایانی زبان انگلیسی در 5 بخش و به صورت 40 نمره‌ای برگزار میشه.

الف) مهارت گوش دادن (Listenening): 9 نمره

نکته مهم: مهارت گوش دادن به صورت کتبی و با پخش فایل صوتی و ابتدای آزمون به صورت سراسری برگزار میشه.

از این 9 نمره، 4 نمره از متن‌های منتخب کتاب درسی و 5 نمره هم از متن‌های خارج از کتاب درسی ولی هم سطح و همسو با کتاب درسی انتخاب میشه.

ب) مهارت خواندن (Reading): 10 نمره

4 نمره از متن‌های کتاب درسی و 6 نمره ازمتن‌های خارج از کتاب درسی ولی هم سطح کتاب درسی و همسو با موضوعات کتب درسی انتخاب میشه.

ج) مهارت نوشتن (Writing): 8 نمره

سوالات این بخش رویکرد تولیدی دارن تا تشخیصی

د) واژگان (Vocabulary): 6 نمره

ه) دستور زبان (Grammer): 7 نمره

به طور کلی سوالای درس زبان به طور کامل از کتاب درسی نیست، اما هم سطح و هماهنگ با مطالب کتاب درسی هست.

انگلیسی یازدهم

بارم بندی تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم تجربی

درس اول و دوم: 1.5 نمره

درس سوم و چهارم و پنجم: 1.5 نمره

درس ششم و هفتم: 1 نمره

درس هشتم و نهم و دهم: 1.5 نمره

درس یازدهم و دوازدهم: 1 نمره

درس سیبزدهم و چهاردهم: 2 نمره

درس پانزدهم و شانزدهم: 2 نمره

درس هفدهم و هجدهم: 2 نمره

درس نوزدهم: 1.5 نمره

درس بیست و بیست و یک: 2 نمره

درس بیست و دو و بیست و سه: 2 نمره

درس بیست و چهار: 1.5 نمره

درس بیست و پنج: 1 نمره

تاریخ معاصر ایران

بارم بندی انسان و محیط زیست

درس اول: 1.25 نمره

درس دوم: 1.25 نمره

درس سوم: 1.25 نمره

درس چهارم: 1.25 نمره

درس پنجم: 5 نمره

درس ششم: 5 نمره

درس هفتم: 5 نمره

درس هشتم: 5 نمره

انسان و محیط زیست

بارم بندی عربی یازدهم تجربی

عربی یازدهم ریاضی تجربی

الف) مهارت واژه شناسی: 2.5 نمره (معنی 5 کلمه از عربی به فارسی در جمله: 1.25 نمره / مترادف و متضاد: 0.5 نمره / تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنی، 2 مورد از بین 4 کلمه: 0.25 نمره / نوشتن مفرد یا جمع اسم: 0.5  نمره)

ب) مهارت ترجمه به فارسی: 6.5 نمره (ترجمه جمله‌های عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش اعلموا: 5 نمره / انتخاب گزینه درست در ترجمه عربی به فارسی در دو جمله: 0.5 نمره / تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش اعلموا: 1 نمره)

ج)مهارت شناخت و کاربرد قواعد: 7.5 نمره (ترجمۀ فعلهای ماضی ساده، مضارع اخباری، ماضی منفی، مضارع منفی، امر، نهی و مستقبل در جمله ؛ که یکی از فعلها دارای نون وقایه باشه: 1 نمره /  تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نیز مصدر مناسب برای جای خالی در جمله: 1.5 نمره / تشخیص نوع فعل: 1.5 نمره / تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر قواعد میان چند کلمه: 0.25 نمره / کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی: 0.75 نمره / ساعت خوانی: 0.25 نمره /  تشخیص «فاعل و مفعول»، «جار و مجرور»، «مبتدا و خبر»، مضاف الیه و صفت در جمله: 1 نمره / ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخیص آنها از فعل معلوم، یا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزینه‌ای: 0.5 نمره / معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چندگزینه‌ای: 0.5 نمره / تشخیص و ترجمه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه: 1 نمره)

د) مهارت درک و فهم: 3 نمره (سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم»؛ 4 مورد. یا ارائه پنج كلمه كه یكی اضافه هست و چهار جملۀ دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل بشه یا پر کردن جاهای خالی با گزینه‌های مناسب؛ سوال دو گزینه‌ای: 1.5 نمره / درک مطلب: 1.5 نمره)

ه) مهارت مکالمه: 0.5 نمره (پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه‌ای به جمله‌های پرسشی: 0.25 نمره / طرح سوال از الحوارات مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت‌های کتاب، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دو گزینه‌ای و ترجمه: 0.25 نمره)

بارم بندی امتحانات نهایی دهم رشته تجربی

بارم بندی پایه دهم رشته تجربی رو به صورت درس به درس براتون قرار دادیم. این بارم بندی، بر اساس اعلامی آموزش و پرورش برای امتحانات نهایی دهم تجربی نوشته شده و بارم بندی ترم اول رو شامل نمیشه.

بارم بندی فارسی دهم تجربی

قلمرو زبانی (۷ نمره):

 • معنی واژه: 1 نمره
 • املای واژه: 2 نمره
 • دستور: 4نمره

قملرو ادبی (۵ نمره):

 • آرایه‌های ادبی: 3 نمره
 • تاریخ ادبیات: 1 نمره
 • حفظ شعر: 1 نمره

قلمرو فکری (۸ نمره):

 • درک مطلب: 4 نمره
 • معنی و مفهوم نثر: 2 نمره
 • معنی و مفهوم نظم: 2 نمره
فارسی ۱ دهم
 • معنای واژه‌ها و پرسش‌های دستور در بافت متن پرسیده میشه. 
 • در املای واژه‌ها، تشدید و گسسته یا پیوسته نویسی (مثل کتابخانه یا کتاب‌خانه)، اهمیتی ندارن.
 • سوالات مربوط به حفظ شعر، از کل کتاب میان و جای خالی‌های این بخش، مختص به کل یک مصراع و یا یک بیتن و صرفا یک واژه نیستن.

بارم بندی نگارش دهم تجربی

بازشناسی:

 • توانایی بازشناسی آموزه‌های درس: 2 نمره

تولید متن:

 • خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته): 1/5 نمره
 • پرورش موضوع یا شیوه‌ی بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی، بیان احساس متناسب با موضوع، سیر منطقی نوشته، فکر و نگاه نو): 9 نمره
 • خوش فرجامی (جمع بندی مطالب، تاثیرگذاری و تفکر برانگیز بودن): 1/5 نمره
 • املای واژگان (نداشتن غلط املایی) و رعایت نشانه‌های نگارشی: 2 نمره

سازه‌های نوشتاری:

 • مثل نویسی /حکایت نگاری / شعرگردانی (درک و دریافت هسته معنایی مثل، حکایت و شعر- پروراندن موضوع): 3 نمره
 • رعایت املا و نشانه های نگارشی: ۱ نمره
نگارش دهم

بارم بندی درس فیزیک پایه دهم تجربی

 • فصل اول: 2.25 نمره (1.75 نمره محتوای نظری و 0.5 نمره فعالیت و آزمایش)

 • فصل دوم: 3.5 نمره (2.5 نمره محتوای نظری و 1 نمره فعالیت و آزمایش)

 • فصل سوم: 5.25 نمره (4.75 نمره محتوانی نظری و 0.5 نمره فعالیت و آزمایش)

 • فصل چهارم: 9 نمره (7 نمره محتوای نظری و 2 محتوای فعالیت و آزمایش)

بارم بندی درس شیمی پایه دهم تجربی

 • فصل اول: 6.5 نمره

 • فصل دوم: 6.5 نمره

 • فصل سوم: 7 نمره

شیمی دهم

بارم بندی جغرافیا دهم

 • درس اول: 0.5 نمره

  درس دوم: 0.5 نمره

  درس سوم: 1 نمره

  درس چهارم: 2.5 نمره

  درس پنجم: 2.5 نمره

  درس ششم: 4 نمره

  درس هفتم: 2.5 نمره

  درس هشتم: 1 نمره

  درس نهم: 2.5 نمره

  درس دهم: 3 نمره

بارم بندی جغرافیا یازدهم

بارم بندی درس زیست شناسی پایه دهم

 • فصل اول: 2 نمره

 • فصل دوم: 3 نمره

 • فصل سوم: 2 نمره

 • فصل چهارم: 3.5 نمره

 • فصل پنجم: 1.5 نمره

 • فصل ششم: 3 نمره

 • فصل هفتم: 2.5 نمره

 • فعالیت‌های بخش دوم کتاب: 2.5 نمره

زیست دهم

بارم بندی درس ریاضی تجربی پایه دهم

 • ریاضی 1

 • فصل اول: 2 نمره

 • فصل دوم: 2 نمره

 • فصل سوم: 2.5 نمره

 • فصل چهارم: 3.5 نمره

 • فصل پنجم: 3.5 نمره

 • فصل ششم: 3 نمره

 • فصل هفتم: 3.5 نمره

ریاضی دهم ریاضی و تجربی

بارم بندی دین و زندگی پایه دهم تجربی

 • درس اول و دوم: 2 نمره

 • درس سوم و چهارم: 3.5 نمره

 • درس پنجم و ششم: 2.5 نمره

 • درس هفتم و هشتم: 3.5 نمره

 • درس نهم و دهم: 5 نمره

 • درس یازدهم و دوازدهم: 3.5 نمره

دینی دهم ریاضی تجربی

بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم تجربی

آزمون پایانی زبان انگلیسی در 5 بخش و به صورت 40 نمره‌ای برگزار میشه.

الف) مهارت گوش دادن (Listenening): 9 نمره

نکته مهم: مهارت گوش دادن به صورت کتبی و با پخش فایل صوتی و ابتدای آزمون به صورت سراسری برگزار میشه.

از این 9 نمره، 4 نمره از متن‌های منتخب کتاب درسی و 5 نمره هم از متن‌های خارج از کتاب درسی ولی هم سطح و همسو با کتاب درسی انتخاب میشه.

ب) مهارت خواندن (Reading): 10 نمره

4 نمره از متن‌های کتاب درسی و 6 نمره ازمتن‌های خارج از کتاب درسی ولی هم سطح کتاب درسی و همسو با موضوعات کتب درسی انتخاب میشه.

ج) مهارت نوشتن (Writing): 8 نمره

سوالات این بخش رویکرد تولیدی دارن تا تشخیصی

د) واژگان (Vocabulary): 6 نمره

ه) دستور زبان (Grammer): 7 نمره

به طور کلی سوالای درس زبان به طور کامل از کتاب درسی نیست، اما هم سطح و هماهنگ با مطالب کتاب درسی هست.

انگلیسی دهم

بارم بندی عربی پایه دهم تجربی

عربی دهم ریاضی تجربی

الف) مهارت واژه شناسی: 2.5 نمره (معنی 5 کلمه از عربی به فارسی در جمله: 1.25 نمره / مترادف و متضاد: 0.5 نمره / تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنی، 2 مورد از بین 4 کلمه: 0.25 نمره / نوشتن مفرد یا جمع اسم: 0.5  نمره)

ب) مهارت ترجمه به فارسی: 6.5 نمره (ترجمه جمله‌های عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش اعلموا: 5 نمره / انتخاب گزینه درست در ترجمه عربی به فارسی در دو جمله: 0.5 نمره / تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش اعلموا: 1 نمره)

ج)مهارت شناخت و کاربرد قواعد: 7.5 نمره (ترجمۀ فعلهای ماضی ساده، مضارع اخباری، ماضی منفی، مضارع منفی، امر، نهی و مستقبل در جمله ؛ که یکی از فعلها دارای نون وقایه باشه: 1 نمره /  تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نیز مصدر مناسب برای جای خالی در جمله: 1.5 نمره / تشخیص نوع فعل: 1.5 نمره / تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر قواعد میان چند کلمه: 0.25 نمره / کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی: 0.75 نمره / ساعت خوانی: 0.25 نمره /  تشخیص «فاعل و مفعول»، «جار و مجرور»، «مبتدا و خبر»، مضاف الیه و صفت در جمله: 1 نمره / ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخیص آنها از فعل معلوم، یا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزینه‌ای: 0.5 نمره / معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چندگزینه‌ای: 0.5 نمره / تشخیص و ترجمه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه: 1 نمره)

د) مهارت درک و فهم: 2 نمره (سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم»؛ 4 مورد. یا ارائه پنج كلمه كه یكی اضافه هست و چهار جملۀ دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل بشه یا پر کردن جاهای خالی با گزینه‌های مناسب؛ سوال دو گزینه‌ای: 1 نمره / درک مطلب: 1 نمره)

ه) مهارت مکالمه: 1.5 نمره (پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه‌ای به جمله‌های پرسشی: 0.5 نمره / طرح سوال از الحوارات مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت‌های کتاب، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دو گزینه‌ای و ترجمه: 1 نمره)

بارم بندی امتحانات نهایی بزرگسالان

امتحانات نهایی نظام جدید و نظام قدیم تفاوتی باهم ندارن. یعنی اگر متعلق به نظام قدیم هستید و الان قراره در امتحانات نهایی یا ترمیم معدل 1402 شرکت کنید، باید براساس تغییرات دروس نظام جدید در کنکور شرکت کنید. درواقع فقط یک امتحان برگزار میشه که همان دروس نهایی دوازدهم نظام جدیده، پس بارم بندی هر درسی که امتحان دارید رو از همین مقاله می‌تونید مشاهده کنید. درباره کنکور برای سن بالاها هم اگر سوالی دارید توی مقاله‌ی خودش می‌تونید مطالعه کنید.

4.4/5 - (22 امتیاز)
اشتراک گذاری این مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − سیزده =

اسلایدرهای محبوب
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

کاربر عزیز لطفا پروکسی یا فی.لت.ر شک.ن خود را روشن کنید و روی لینک زیر بزنید.

اگر در عضویت کانال مشکل دارید به آیدی darsban1@ داخل تلگرام پیام بدید تا شما را عضو کنند.