بارم بندی

بارم بندی امتحانات نهایی رشته تجربی 1402

جدیدترین مطالب سایت

کانال تلگرام ما

بارم بندی امتحانات نهایی رشته تجربی 1402

سلام بچه‌های گل تجربی، ما تو این مقاله بارم بندی امتحانات نهایی تجربی رو به صورت درس‌به‌درس براتون آماده کردیم. با دونستن بارم‌بندی هر درس، می‌تونید برنامه‌ریزی کنید که برای هر فصل و بخش کتاب چقدر انرژی بذارید و چقدر بخونید تا نتیجه‌ی بهتری بگیرید. برای کسب بهترین نمرات در امتحانات نهایی تا آخر مقاله با ما باشید.

بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

 • فصل اول: 2 نمره

 • فصل دوم: 2 نمره

 • فصل سوم: 2 نمره

 • فصل چهارم: 5 نمره

 • فصل پنجم: 3.5 نمره

 • فصل ششم‌: 3.5 نمره

 • فصل هفتم: 2 نمره

ریاضی 3

بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی

فیزیک 3
 • فصل اول: 4 نمره

 • فصل دوم: 4.25 نمره

 • فصل سوم: 6.75 نمره

 • فصل چهارم: 5 نمره

دقت کنید که فصل سوم خودش به دو قسمت تقسیم میشه که تا صفحه 62 مربوط به مباحث نیمه اول کتاب هست و از صفحه 62 به بعد شامل نیمه دوم میشه. ولی در هر صورت بارم بندی این فصل در امتحانات نهایی شش و هفتاد و پنج صدم هست.

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی ۱۴۰۲

 • درس مولکول‌ها در خدمت تندرستی: 6.5 نمره
 • درس آسایش و رفاه در سایه الکتروشیمی: 5 نمره
 • درس شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری: 4 نمره
 • درس شیمی راهی به سوی آینده روشن‌تر: 4.5 نمره

دوستان یکسری انتظارات و عملکردهای شما در نمراتتون در درس شیمی تاثیرگذاره. حالا به اختصار چند مورد رو براتون میگیم تا تو طول ترم تو این زمینه‌ها فعال باشید: طراحی آزمایش، اجرای آزمایش و ارائه گزارش، تجزیه و تحلیل داده‌ها، رسم نمودار، انجام تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات، مشارکت و تعامل، توانایی حل پرسش و … .

شیمی 3

بارم بندی زیست دوازدهم نهایی ۱۴۰۲

زیست شناسی 3
 • درس مولکول‌های اطلاعاتی: 2.5 نمره

 • درس جریان اطلاعات در یاخته: 2.5 نمره

 • درس جریان اطلاعات در نسل‌ها: 2.5 نمره

 • درس تغییر در اطلاعات وراثتی: 2.5 نمره

 • درس تامین انرژی در یاخته: 2.5 نمره

 • درس تامین انرژی برای ساختن مواد عالی: 2.5 نمره

 • درس فناوری‌های نوین زیستی: 2.5 نمره

 • درس رفتارهای جانوران: 2.5 نمره

همونطور که میبینید برای امتحانات نیمه دوم، سازمان سنجش، تفاوتی بین دروس قرار نمیده و چه از دروس نیمه اول و چه از دروس نیمه دوم کتاب زیست 3 سوال میاد. از همه مهمتر اینکه بارم بندی همه درس‌ها یکی هست. یعنی همشون به یک اندازه اهمیت دارن.

بارم بندی فارسی دوازدهم ۱۴۰۲

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی در درس ادبیات 3 به صورت قلمرویی مطرح میشه یعنی ادبیات شامل 3 قلمرو هست که از هر قلمرو بارم مشخصی سوال میاد.

 • قلمرو زبانی: معنی واژه، املای واژه، دستور: 7 نمره
 • قلمرو ادبی: آرایه‌های ادبی، حفظ شعر: 5 نمره
 • قلمرو فکری: درک مطلب، معنی و مفهوم نثر، معنی و مفهوم شعر: 8 نمره

ادبیات 3

بارم بندی دینی دوازدهم تجربی

دین وزندگی 3
 • درس ۱ تا 7: 7 نمره

 • درس 7 تا 9: 7 نمره

 • درس 9 و 10: 6 نمره

از درس 1 تا پایان درس 6 برای نیمه اول کتابه. همچنین در امتحان نیمه اول، 4 نمره برای قرائت در نظر گرفته میشه که تو امتحان نهایی قرائت بارمی نداره.

بارم بندی زبان دوازدهم نهایی 1402

 • مهارت (listening) شنیداری: 12 نمره
 • مهارت (reading) خواندن: 8 نمره
 • مهارت (writing) نوشتاری: 8 نمره
 • (vocabulary) واژگان 6 نمره
 • (grammar) دستور زبان: 6 نمره

کتاب کار زبان 3

بارم بندی نگارش دوازدهم

نگارش 3

بازشناسی:

 • توانایی بازشناسی آموزه‌های درس: 2 نمره

تولید متن:

 • خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته): 1 نمره

 • پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی، بیان احساس متناسب با موضوع، سیر منطقی نوشته، فکر و نگاه نو): 9 نمره

 • خوش فرجامی (جمع بندی مطالب، تاثیرگذاری و تفکر برانگیز بودن): 1 نمره

 • رعایت نشانه‌های نگارشی: 1 نمره

 • املای واژگان (نداشتن غلط املایی): 2 نمره

 •  

  سازه‌های نوشتاری؛ مثل نویسی، حکایت نگاری، شعر گردانی (درک و دریافت هسته معنایی مثل، حکایت و شعر، پروراندن موضوع، رعایت املا و نشانه‌های نگارشی): 3 نمره

 • املای واژگان (نداشتن غلط املایی): 1 نمره

مطلب پیشنهادی: برنامه امتحانات نهایی

بارم بندی عربی دوازدهم تجربی 1402

عربی بارم بندی امتحانات نهایی ریاضی

دوستان گلم، درس اول و دوم و سوم عربی برای نیمه اول و باقی دروس برای نیمه دوم کتاب هست. در امتحان نهایی از نیمه اول سوالات کمتری میاد ولی در هر صورت جزو امتحان نهایی هست. درس عربی در بارم بندی امتحانات نهایی تجربی که اینجا براتون گذاشتیم، به صورت موضوعی و کاربردیه.

 

بارم بندی موضوعی امتحانات نیمه اول درس عربی

مهارت واژه شناسی ( نوشتن معنای فارسی به عربی و عربی به فارسی کلمات، مترادف‌ها و متضادها، تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنی): 2 نمره

مهارت ترجمه به فارسی (ترجمه جملات کتاب و متن‌ها از عربی به فارسی، ترجمه درست یک جمله دارای نفی جنس، ترجمه درست جملات دارای حروف مشبه، ترجمه درست جملات دارای قید حالت، ترجمه درست جملات دارای اسلوب حصر و استثنا، انتخاب ترجمه درست از بین 2 گزینه، تکمیل ترجمه ناقص): 9 نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد (ترجمه دقیق انواع افعال ، تشخیص و انتخاب افعال مناسب بر حسب نیاز جمله، تشخیص لای نفی جنس، تشخیص حروف مشبه، تشخیص محل اعراب در جملات ساده، تشخیص انواع اسم): 7 نمره

مهارت درک و فهم (سوال جورکردنی ستونی از مفهوم واژگان، درک مطلب و سوالاتی در رابطه با متن): 2 نمره

 

بارم بندی موضوعی امتحانات نیمه دوم درس عربی

مهارت واژه شناسی (نوشتن معنای فارسی به عربی و عربی به فارسی کلمات، مترادف‌ها و متضادها، تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنی، نوشتن جمع مکسر و مفرد کامات داخل کتاب): 2 نمره

مهارت ترجمه به فارسی (ترجمه جملات کتاب و متن‌ها از عربی به فارسی، ترجمه درست یک جمله دارای نفی جنس، ترجمه درست جملات دارای حروف مشبه، ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تاکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی، ترجمه درست جملات دارای قید حالت، ترجمه درست جملات دارای اسلوب حصر و استثنا، ترجمه درست اسلوب ندا، انتخاب ترجمه درست از بین 2 گزینه، تکمیل ترجمه ناقص): 9 نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد (ترجمه دقیق انواع افعال از نظر زمان و تشخیص نون وقایه، ترجمه درست افعال لازم و متعدی، ترجمه درست انواع فعل شرط و جواب شرط، تشخیص محل اعراب در جملات ساده، تحلیل صرفی، تشخیص انواع اسم): 7 نمره

مهارت درک و فهم (سوال جورکردنی ستونی از مفهوم واژگان، درک مطلب): 2 نمره

در پایان یک پیشنهاد برات داریم، اگر میخوای که همه‌ی کتاب‌های درسی رو به صورت پی دی اف توی موبایلت داشته باشی تا توی وقت‌های اضافه و پرت هم کتاب رو زمین نذاری و بتونی درس بخونی، از سایت www.chap.sch.ir هر کتابی که خواستی رو دانلود کن.

بارم بندی امتحانات نهایی بزرگسالان

امتحانات نهایی نظام جدید و نظام قدیم تفاوتی باهم ندارن. یعنی اگر متعلق به نظام قدیم هستید و الان قراره در امتحانات نهایی یا ترمیم معدل 1402 شرکت کنید، باید براساس تغییرات دروس نظام جدید در کنکور شرکت کنید. درواقع فقط یک امتحان برگزار میشه که همان دروس نهایی دوازدهم نظام جدیده، پس بارم بندی هر درسی که امتحان دارید رو از همین مقاله می‌تونید مشاهده کنید. 

4.3/5 - (15 امتیاز)
اشتراک گذاری این مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 8 =

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

کاربر عزیز لطفا پروکسی یا فی.لت.ر شک.ن خود را روشن کنید و روی لینک زیر بزنید.

اگر در عضویت کانال مشکل دارید به آیدی darsban1@ داخل تلگرام پیام بدید تا شما را عضو کنند.