۵۰ هزار تومان تخفیف
پوچ 🙂
پاسخ برگ کنکور
نزدیک بود!
پلنر تحصیلی
به خشکی شانس!!
۷۰ هزار تومان تخفیف
امروز رو شانس نبودی
نزدیک بود!
چک لیست مطالعاتی
بدون جایزه
کتاب جیبی خیلی سبز
شانست رو برای برنده شدن امتحان کن!

گردونه رو بچرخون و از جایزت اسکرین شات بگیر! امروز برای بردن جایزه های استثنایی شانس داری!

اگه از جایزت خوشت نیومد صفحه رو رفرش کن و دوباره گردونه رو بچرخون