چگونگی مطالعه برای کنکور از صفر تا صد :

«چگونگی شروع مطالعه و برنامه ریزی»

 

با امتیاز دهی ما را در کیفیت مطالب یاری کنید

مهندس جمالی

237 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

روش مطالعۀ ادبیات

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده