محاسبه معدل نهایی

محاسبه معدل نهایی و ضرایب دروس نهایی

 محاسبه معدل نهایی

 

مرحله اول: محاسبه نمره هر درس

هر دانش آموز از اول سال تحصیلی تا آخر سال تحصیلی ۴ نمره برای هر درس در کارنامه ثبت می شود و هر کدام دارای ضریب می باشند که عبارت است از:

۱- نمره مستمر اول : ضریب ۱

۲- نمره پایانی اول( امتحانات دی ماه) : ضریب ۲

۳- نمره مستمر دوم : ضریب ۱

۴- نمره پایانی دوم ( امتحانات خردادماه ) : ضریب ۶

در آخر سال این نمرات با هم جمع می شود و تقسیم بر ۱۰ می شوند و نمره حاصله به عنوان نمره نهایی آن درس در کارنامه ثبت می شود و  این نمره قبولی و یا تجدیدی فرد را در آن درس مشخص می کند.

برای مثال : نمرات درس ریاضی یک دانش آموز در طول سال تحصیلی و شیوه محاسبه آن را عنوان می کنیم:

نمره مستمر اول : ۱۷ :        ۱۷=۱×۱۷

نمره پایانی اول(دی ماه): ۱۶  :       ۳۲=۲×۱۶

نمره مستمر دوم: ۱۸ :       ۱۸=۱×۱۸

نمره پایانی دوم(خرداد ماه): ۱۴ :    ۸۴=۶×۱۴

نمره پایانی:

۱۵۱ =۸۴+۱۸+۱۶+۱۷

که بر ۱۰ (جمع کل ضرایب) تقسیم می کنیم و نمره پایانی(سالانه) ۱۵ می شود

 

مرحله دوم: محاسبه معدل

در دوره دبیرستان هر درس بر اساس واحد مشخص شده است به عنوان مثال در اول دبیرستان ریاضی ۴ واحد و ادبیات فارسی ۲ واحد می باشد. نمره بدست آمده(مرحله اول ) را در تعداد واحد ضرب کنید. فرض کنید نمره ریاضی ۱۵ شد در ۴ واحد ضرب که نمره ۶۰ بدست می اید در نهایت بر تعداد واحد سال تحصیلی که در پایین کارنامه نوشته شده تقسیم کنید و معدل کل بدست می اید

 

 ضرایب دروس در محاسبه معدل:

ضرایب دروس برای رشته ریاضی:

دین و زندگی

۳

عربی

۲

ادبیات فارسی

۲

زبان فارسی

۲

زبان انگلیسی

۲

فیزیک

۴

شیمی

۳

حسابان

۴

جبر و احتمال

۲

هندسه

۳

 

 

ضرایب دروس برای رشته تجربی:

دین و زندگی

۳
عربی

۲

ادبیات فارسی

۲

زبان فارسی

۲

زبان انگلیسی

۲

فیزیک

۳

شیمی

۳

زیست شناسی

۴

زمین شناسی

۲

ریاضی

۳

 

 

 

ضرایب دروس برای رشته انسانی:

دین و زندگی

۳

عربی

۴

ادبیات فارسی

۲

زبان فارسی

۲
زبان انگلیسی

۲

آرایه ادبی

۲
جامعه شناسی

۲

جغرافیا

۳

فلسفه و منطق

۳
تاریخ

۳

ریاضی

۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *