محاسبه معدل نهایی

محاسبه معدل نهایی و ضرایب دروس نهایی

 محاسبه معدل نهایی

 

مرحله اول: محاسبه نمره هر درس

هر دانش آموز از اول سال تحصیلی تا آخر سال تحصیلی ۴ نمره برای هر درس در کارنامه ثبت می شود و هر کدام دارای ضریب می باشند که عبارت است از:

۱- نمره مستمر اول : ضریب ۱

۲- نمره پایانی اول( امتحانات دی ماه) : ضریب ۲

۳- نمره مستمر دوم : ضریب ۱

۴- نمره پایانی دوم ( امتحانات خردادماه ) : ضریب ۶

در آخر سال این نمرات با هم جمع می شود و تقسیم بر ۱۰ می شوند و نمره حاصله به عنوان نمره نهایی آن درس در کارنامه ثبت می شود و  این نمره قبولی و یا تجدیدی فرد را در آن درس مشخص می کند.

برای مثال : نمرات درس ریاضی یک دانش آموز در طول سال تحصیلی و شیوه محاسبه آن را عنوان می کنیم:

نمره مستمر اول : ۱۷ :        ۱۷=۱×۱۷

نمره پایانی اول(دی ماه): ۱۶  :       ۳۲=۲×۱۶

نمره مستمر دوم: ۱۸ :       ۱۸=۱×۱۸

نمره پایانی دوم(خرداد ماه): ۱۴ :    ۸۴=۶×۱۴

نمره پایانی:

۱۵۱ =۸۴+۱۸+۱۶+۱۷

که بر 10 (جمع کل ضرایب) تقسیم می کنیم و نمره پایانی(سالانه) 15 می شود

 

مرحله دوم: محاسبه معدل

در دوره دبیرستان هر درس بر اساس واحد مشخص شده است به عنوان مثال در اول دبیرستان ریاضی 4 واحد و ادبیات فارسی 2 واحد می باشد. نمره بدست آمده(مرحله اول ) را در تعداد واحد ضرب کنید. فرض کنید نمره ریاضی 15 شد در 4 واحد ضرب که نمره 60 بدست می اید در نهایت بر تعداد واحد سال تحصیلی که در پایین کارنامه نوشته شده تقسیم کنید و معدل کل بدست می اید

 

 ضرایب دروس در محاسبه معدل:

ضرایب دروس برای رشته ریاضی:

دین و زندگی

3

عربی

2

ادبیات فارسی

2

زبان فارسی

2

زبان انگلیسی

2

فیزیک

4

شیمی

3

حسابان

4

جبر و احتمال

2

هندسه

3

 

 

ضرایب دروس برای رشته تجربی:

دین و زندگی

3
عربی

2

ادبیات فارسی

2

زبان فارسی

2

زبان انگلیسی

2

فیزیک

3

شیمی

3

زیست شناسی

4

زمین شناسی

2

ریاضی

3

 

 

 

ضرایب دروس برای رشته انسانی:

دین و زندگی

3

عربی

4

ادبیات فارسی

2

زبان فارسی

2
زبان انگلیسی

2

آرایه ادبی

2
جامعه شناسی

2

جغرافیا

3

فلسفه و منطق

3
تاریخ

3

ریاضی

2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *