آرشیو برچسب های: مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق بازار کار و درآمد و آخرین قبولی های آزاد و سراسری

رشته مهندسی برق معرفی رشته مهندسی برق یکی از بهترین تعریف‌هایی که از مهندسی برق شده است،‌ این است که محور اصلی فعالیت‌های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.برای مثال وقتی ما با تلفن صحبت …

بیشتر بخوانید »