آرشیو برچسب های: تغذیه در سال کنکور

تغذیه کنکوری

تغذیه کنکوری

صبحانه و شام برای کنکور چه بخوریم ؟ تغذیه کنکوری صبحانه و شام برای کنکور چه بخوریم ؟  یک روز قبل از کنکور امروز باید‌ برای شما روزی عاد‌ی باشد‌. عاد‌ی مثل صد‌ها روز د‌یگری که د‌ر طول عمر خود‌ سپری کرد‌ه‌اید‌. البتّه شاید‌ نه آن‌قد‌ر عاد‌ی که تجربه‌ای کسالت آور باشد‌. این روز روزی عاد‌ی است ، ولی قرار …

بیشتر بخوانید »