اختصاص درسبان انتخاب رشته ۱۴۰۱ – انسانی

اختصاص درسبان انتخاب رشته 1401 - دانش آموزان انسانی

  • اگه رشته غیر از انسانی هستی ، وارد صفحه رشته خودت بشو .
  • تخمین رتبه در کانال وی آی پی موجود است .
  • منظورمون از تخمین ، تخمین بر اساس میانگین درصد در رتبه منطقه است .
  • تدریس در هر زمینه ای مثل امور درسی، اموزشی و هنری
  • موقعیت های شغلی شهر خودت رو چطور ارزیابی میکنی؟