آرشیو برچسب های: نحوه مطالعه فیزیک

چگونه فیزیک را برای کنکور بخوانیم؟

چگونه فیزیک را برای کنکور بخوانیم؟

مشخصات درس فیزیک چگونه فیزیک را برای کنکور بخوانیم؟ درس فیزیک دومین درس دفترچه اختصاصی رشته ریاضیه که از سوال ۱۵۶ تا ۲۰۰ رو به خودش اختصاص میه و همچنین چهارمین درس رشته تجربیه که از سوال ۲۰۶ تا ۲۳۵ مخصوص به این درسه . ضریبش نسبت به رشته های مختلف متفاوته و عموما درسه مهارتیه و با احتساب دروس …

بیشتر بخوانید »