بودجه بندی دروس تخصصی ریاضی در کنکور

بودجه بندی فیزیک کنکور

بودجه بندی فیزیک کنکور

بودجه بندی فیزیک کنکور بودجه بندی فیزیک کنکور ۹۸ بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ : تعداد سوالات فیزیک در کنکور تجربی : ۳۰ سوال بودجه بندی منبعی فیزیک کنکور تجربی : تعداد تست های پایه دهم : ۸ سوال تعداد تست های پایه یازدهم : ۹ سوال تعداد تست های پایه دوازدهم : ۱۳ سوال این آمار نشون میده …

بیشتر بخوانید »

بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور

بودجه بندی هندسه تحلیلی کنکور

بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکوربودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور بودجه …

بیشتر بخوانید »