تعداد شرکت کنندگان کنکور

تعداد شرکت کنندگان کنکور 96 و 97 به تفکیک منطقه و کلی آمار رسمی سنجش

تعداد شرکت کنندگان کنکور

تعداد شرکت کنندگان کنکور را به صورت کلی و تفکیک شده، در یک دسته بندی کاملا مرتب براتون آماده کردیم.

این اعداد دقیقا بر اساس کارنامه های بچه هایی که پیش خودمون انتخاب رشته کردن نوشته شده،یعنی جمعیت هارو دقیقا بر اساس آمار رسمی سازمان سنجش نوشتیم و میتونید به این ارقام اطمینان کنید.

با توجه به اینکه آخرین آمار رسمی، مربوط به کنکور 96 میباشد، اعداد از روی کارنامه های کنکوری های 96 نوشته شده.

برای کنکور 97 شاید 10 درصد بالا پایین بشه. اما تا زمان اعلام رسمی ثبت نام کنندگان کنکور 97 از طرف سنجش ، نمیشه آمار دقیق کنکوری های 97 رو فهمید، چون هنوز آمار ثبت نام کنکوری های 97 مشخص نشده.

آمار کنکور تجربی 96 :

تعداد شرکت کنندگان کنکور تجربی داوطلبان

روی کادر پایین کلیک کنید : 

کنکور تجربی

کنکور تجربی

جمعیت کل کنکوری های تجربی :

519000 نفر

جمعیت تجربی های منطقه یک کشور :

82000 نفر

جمعیت تجربی های منطقه دو کشور :

194000 نفر

جمعیت تجربی های منطقه سه کشور :

193000 نفر

جمعیت تجربی های سهمیه 5 درصدی جبهه :

32000 نفر

جمعیت تجربی های سهمیه 25 درصدی جانبازی :

18000 نفر

 

 

 

آمار کنکور ریاضی 96

تعداد شرکت کنندگان کنکور ریاضی داوطلبان

 روی کادر پایین کلیک کنید :

کنکور ریاضی

کنکور ریاضی

جمعیت کل کنکوری های ریاضی :

138000

جمعیت ریاضی های منطقه یک کشور :

45000 نفر

جمعیت ریاضی های منطقه دو کشور :

53000 نفر

جمعیت ریاضی های منطقه سه کشور :

30000 نفر

جمعیت ریاضی های سهمیه 5 درصدی جبهه :

8000 نفر

جمعیت ریاضی های سهمیه 25 درصدی جانبازی :

2000 نفر 

 

 

آمار کنکور انسانی 96

تعداد شرکت کنندگان کنکور انسانی داوطلبان

روی کادر پایین کلیک کنید :

کنکور انسانی

کنکور انسانی

جمعیت کل کنکوری های انسانی :

167000 نفر

جمعیت انسانی های منطقه یک کشور :

27000 نفر

جمعیت انسانی های منطقه دو کشور :

55000 نفر

جمعیت انسانی های منطقه سه کشور :

77000 نفر

جمعیت انسانی های سهمیه 5 درصدی جبهه :

6000 نفر

جمعیت انسانی های سهمیه 25 درصدی جانبازی :

2000 نفر

 

 

 

آمار کنکور هنر 96تعداد شرکت کنندگان کنکور هنر داوطلبان

 روی کادر پایین کلیک کنید :

کنکور هنر

کنکور هنر

جمعیت کل کنکوری های هنر :

49000 نفر

جمعیت هنر منطقه یک کشور :

13000 نفر

جمعیت هنر منطقه دو کشور :

24000 نفر

جمعیت هنر منطقه سه کشور :

13000 نفر

جمعیت هنر سهمیه جانبازی و جبهه ای کشور :

1500 نفر

 

 

 

تعداد شرکت کنندگان کنکور زبان داوطلبان

آمار کنکور زبان تخصصی 96 روی کادر پایین کلیک کنید 

کنکور زبان

کنکور زبان

جمعیت کل کنکوری های زبان تخصصی :

97000 نفر

جمعیت زبان تخصصی منطقه یک کشور :

25000 نفر

جمعیت زبان تخصصی منطقه دو کشور :—-

جمعیت زبان تخصصی منطقه سه کشور :

29000 نفر

جمعیت زبان تخصصی سهمیه 5 درصدی جبهه :

7000 نفر

جمعیت زبان تخصصی سهمیه 25 درصدی جانبازی :

1500 نفر

 

 

 

 

آمار سال گذشته :


تعداد شرکت کنندگان کنکور 95 :

 

آمار شرکت کنندگان کنکور 95

آمار شرکت کنندگان کنکور 95

جمعیت کل کنکوری های تجربی :

520000 نفر

جمعیت کل کنکوری های ریاضی :

163000

جمعیت کل کنکوری های انسانی :

162000

جمعیت کل کنکوری های هنر :

55000

 

تعداد شرکت کنندگان کنکور 95 به تفکیک :

 

جمعیت تجربی های منطقه یک کشور :

78000

جمعیت تجربی های منطقه دو کشور :

185000

جمعیت تجربی های منطقه سه کشور :

186000

جمعیت ریاضی های منطقه یک کشور :

51000

جمعیت ریاضی های منطقه دو کشور :

62000

جمعیت ریاضی های منطقه سه کشور :

34000

جمعیت انسانی های منطقه یک کشور :

25000

جمعیت هنر منطقه یک کشور :

13000

جمعیت هنر منطقه سه کشور :

13000

.

.

.

.

.

.

تعداد شرکت کنندگان کنکور 96 ریاضی,تعداد داوطلبان کنکور 96,تعداد شرکت کنندگان کنکور ۹۶,آمار شرکت کنندگان کنکور سالهای مختلف,تعداد شرکت کنندگان کنکور 96 تجربی,تعداد شرکت کنندگان منطقه 3 کنکور 97,تعداد داوطلبان کنکور 96 رشته ریاضی,تعداد داوطلبان کنکور 97,تعداد ثبت نام کنندگان کنکور ۹۶,تعداد شرکت کنندگان کنکور سالهای مختلف,تعداد شرکت کنندگان منطقه 3 کنکور 96,آمار شرکت کنندگان کنکور ریاضی سالهای مختلف,تعداد شرکت کنندگان کنکور 97 تجربی منطقه 3,تعداد شرکت کنندگان تجربی کنکور 96,تعداد شرکت کنندگان منطقه 2 کنکور 96,تعداد ثبت نام کنندگان کنکور 96,تعداد شرکت کنندگان کنکور 96 به تفکیک منطقه,

درباره مهندس جمالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *