دانلود آزمونهای آزمایشی قلمچی رایگان

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی رایگان

آزمون های امسال قلمچی (۹۵) :

آزمونهای امسال قلمچی رشته انسانی

آزمونهای امسال قلمچی رشته انسانی

 
آزمون ۲۱ آّبان ۹۵ قلمچی سوم انسانی
آزمون ۷ آّبان ۹۵ قلمچی سوم انسانی
آزمون ۲۳ مهر ۹۵ قلمچی پیش انسانی
آزمون ۲۳ مهر ۹۵ قلمچی سوم انسانی

آزمون های پارسال قلمچی (۹۴) :

آزمونهای پارسال قلمچی رشته تجربی

آزمونهای پارسال قلمچی رشته تجربی

 
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی پیش تجربی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی سوم تجربی
 
آزمون ۲۲ آّبان ۹۴ قلمچی سوم تجربی
آزمون ۸ آّبان ۹۴ قلمچی پیش تجربی
آزمون ۸ آّبان ۹۴ قلمچی سوم تجربی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی پیش تجربی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی سوم تجربی

آزمونهای پارسال قلمچی رشته ریاضی

آزمونهای پارسال قلمچی رشته ریاضی

 
آزمون ۸ آّبان ۹۴ قلمچی سوم ریاضی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی پیش ریاضی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی سوم ریاضی
 
آزمون ۲۲ آّبان ۹۴ قلمچی سوم ریاضی
آزمون ۸ آّبان ۹۴ قلمچی پیش ریاضی
آزمون ۸ آّبان ۹۴ قلمچی سوم ریاضی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی پیش ریاضی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی سوم ریاضی

آزمونهای پارسال قلمچی رشته انسانی

آزمونهای پارسال قلمچی رشته انسانی

 
آزمون ۸ آّبان ۹۴ قلمچی سوم انسانی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی پیش انسانی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی سوم انسانی
 
آزمون ۲۲ آّبان ۹۴ قلمچی سوم انسانی
آزمون ۸ آّبان ۹۴ قلمچی پیش انسانی
آزمون ۸ آّبان ۹۴ قلمچی سوم انسانی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی پیش انسانی
آزمون ۲۴ مهر ۹۴ قلمچی سوم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *